Un 10% dels pacients diabètics revisats al Diabetes Experience Day presenta patologia ocular associada a la malaltia

El percentatge detectat per la Fundació IMO, molt per sota de la mitjana en aquests pacients, demostra la importància de la prevenció per reduir el risc de problemes oftalmològics.

L'equip d’optometristes i especialistes en retina de l’IMO va dur a terme 200 exploracions visuals gratuïtes a la tercera edició del Diabetes Experience Day, 122 de les quals a pacients diabètics i la resta a població de risc. Entre els 87 adults amb diabetis que es van sotmetre a aquests controls, i a partir d'una imatge del fons de l'ull presa amb càmeres no midriàtiques que no requereixen dilatació de la pupil·la –cedides per Optretina–, l'equip va diagnosticar set casos de retinopatia diabètica (quatre en fase lleu i tres en moderada) i dues alteracions en la màcula possiblement associades a la diabetis, el diagnòstic de les quals ha de ser confirmat amb proves complementàries.

Això representa un 10% de patologia ocular associada a la diabetis, tot i que la xifra augmenta fins al 18% si també es tenen en compte els casos no relacionats directament amb la malaltia diabètica (tres cataractes, una degeneració macular associada a l'edat i tres nevus coroïdals o "pigues" intraoculars).

Pacients compromesos amb la prevenció

Segons explica la Dra. Cecilia Salinas, especialista en retina de l’IMO, "el nombre de pacients amb retinopatia diabètica i amb altres complicacions oculars que hem trobat al Diabetes Experience Day és inferior a la mitjana en aquests casos i demostra una gran implicació en el control de la malaltia. Sobretot, si considerem que prop d'un 80% dels adults que hem visitat són diabètics de tipus 1 i, per tant, conviuen des de fa anys amb aquesta patologia crònica i d'efectes acumulatius".

A partir dels 15 anys del debut de la diabetis, és habitual que més de la meitat dels pacients presentin algun grau d'alteració vascular en la retina i, a partir dels 30, gairebé tots mostren signes de retinopatia diabètica. Per això, l'oftalmòloga afegeix que "ens ha cridat especialment l'atenció veure, a través de les fotografies de fons d'ull realitzades, dos pacients amb quatre dècades d'evolució de la seva diabetis que tenien una retina en perfectes condicions, una cosa extraordinària i que demostra l'impacte positiu de la prevenció en la salut ocular".

Aquesta prevenció, però, "ha de començar des del primer moment en què es diagnostica la diabetis i mantenir-se al llarg dels anys", explica la Dra. Salinas. En aquest sentit, el fet que, a més dels adults, 35 nens amb diabetis acudissin a les revisions de la Fundació IMO al Diabetes Experience Day, torna a evidenciar la involucració dels participants, cada vegada més informats i conscienciats des de la infància.

Un 98% de las persones amb diabetis sap que aquesta malaltia és un factor de risc ocular important, segons l’enquesta realitzada per la Fundació IMO a un centenar de pacients

Importància de les revisions anuals

El paper actiu del pacient també es posa en relleu en les enquestes realitzades durant l'esdeveniment a més d'un centenar de persones diabètiques, un 97% de les quals afirma ser coneixedora del risc que la diabetis suposa per a la visió. Com destaquen els enquestats, la iniciativa pròpia i el suport de les associacions hi contribueixen en gran mesura, malgrat que el paper dels endocrinòlegs i metges de família és determinant: en un 80% dels casos són aquests professionals els que alerten els pacients i els deriven anualment per a una revisió del fons de l'ull.

En conseqüència, entre la majoria àmplia d'enquestats que se sotmet a controls periòdics (89% de la mostra), un 80% ho fa un cop l'any com recomanen els especialistes. Així mateix, un 6% intensifica aquestes exploracions cada tres o sis mesos per indicació del seu oftalmòleg, mentre que només un 10% deixa passar dos o més anys entre visita i visita.

Acudir puntualment a l'especialista és fonamental per a la detecció precoç de possibles problemes derivats de la diabetis; el més freqüent dels quals és la retinopatia diabètica, que representa el 47% de les complicacions entre els enquestats. En 3 de cada 4 casos, aquestes complicacions s'han donat en diabètics amb 15 o més anys d'evolució.