Un 34% de les persones revisades gratuïtament pateix glaucoma o està en zona de risc

El cribatge fet per la Fundació IMO es tanca amb 10 diagnòstics de glaucoma, 30 casos de sospita i 14 pacients amb factors de risc, 9 per hipertensió ocular.

El 34% de les 157 persones revisades gratuïtament a la Unitat de Diagnòstic Precoç de l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) del 5 a l’11 de març, dins de la campanya de prevenció impulsada per la Fundació IMO amb motiu de la Setmana Mundial del Glaucoma, hauria d’anar a l’oftalmòleg per fer tractament perquè té la patologia, per fer-se més proves que confirmin la sospita de glaucoma, o per fer-se controls periòdics de seguiment perquè presenten factors de risc.

Els controls de cribatge han permès diagnosticar 10 casos de glaucoma (6%) i 30 sospites de persones que podrien tenir la malaltia (19%), però que els caldrien més proves per confirmar el diagnòstic. Alhora, 14 pacients (9%) són candidats a patir la patologia en un futur pels factors de risc que presenten, entre els quals destaca la hipertensió ocular, principal factor de risc del glaucoma, amb 9 casos. A més, tres de les persones revisades pateixen la síndrome de dispersió pigmentària, una presenta pseudoexfoliació una altra, ciclitis heterocròmica de Fuchs; tres problemes oculars que augmenten el risc que s’obstrueixi el sistema de drenatge de l’humor aquós i, per tant, que augmenti la pressió intraocular i es produeixi un dany en el nervi òptic que produeixi el glaucoma.

14% més de persones amb glaucoma o en zona de risc respecte del 2013

Aquests resultats són molt superiors als obtinguts en la mateixa campanya de l’any passat, amb un 20% de pacients en zona de risc i un únic diagnòstic de glaucoma, i posen de manifest l’elevat percentatge de persones que pateixen glaucoma o que són candidates a patir-ne i no ho saben, ja que no provoca símptomes fins a fases molt avançades.

El glaucoma, una malaltia que pateixen prop de 70 milions de persones

El glaucoma és una malaltia que provoca un dany progressiu en el nervi òptic, la part de l’ull que envia les imatges al cervell. Com a conseqüència, el camp visual va disminuint de manera gradual sense oferir símptomes fins a estadis molt avançats i pot arribar a provocar ceguesa en cas que no es diagnostiqui i es tracti a temps. Aquesta patologia, que afecta un milió de persones a Espanya, és la primera causa de ceguesa irreversible al món, on hi ha prop de 70 milions de persones que la pateixen, tot i que més de la meitat no ho sap.

D’aquí ve la importància de la prevenció, de fer controls regulars a partir dels 40 anys i d’intensificar-los a partir dels 60 o si es pertany a algun grup de risc. Per difondre la importància de la prevenció, la Fundación IMO ha repartit material informatiu en més de 400 farmàcies de Barcelona i en un centenar d’òptiques de Catalunya i ha ofert una sessió informativa sobre la malaltia, a la qual dimarts passat van acudir més de 200 persones.