Alternativa terapèutica no convencional per al control tensional del pacient amb glaucoma