Ambliopia i estrabismes: XT i ET, estrabismes verticals, paràlisis oculomotores i síndromes restrictives