Atlantic

Especialitat

Retina i Vitri.

Títol complet

Estudi fase IV, aleatoritzat, doble cec, amb control simulat per a l'anàlisi de l'eficàcia, la seguretat i la tolerabilitat de la monoteràpia intravítria d'Aflibercept en comparació amb Aflibercept i teràpia fotodinàmica concomitant en pacients amb vasculopatia coroïdal polipodal.

Promotor

EVICR (European Vision Institute Clinical Research).

Data d'inici

Maig 2016.

Data de finalització

Gener 2019

Investigadors

Principal: Dra. Anniken Burés.