Azure

Especialitat

Retina i Vitri.

Títol complet

Estudi obert, randomitzat, actiu controlat, grup paral·lel, en fase III sobre l'eficàcia, seguretat i tolerabilitat de 3 mg d'Aflibercept adminsitrat amb injeccions intravítries fent servir dos règims diferents de tractament per a subjectes amb degeneració macular associada a l'edat neovascular.

Promotor

Bayer.

Data d'inici

Gener 2016

Data de finalització

Octubre 2017

Investigadors

Principal: Dra. Anniken Burés.