Beneficis fiscals

Deduccions fiscals per donatius a ONG (fundacions i associacions subjectes a la llei 49/2002)

Persones físiques (IRPF)

Deducció en quota íntegra. Límit 10% base liquidable.

Fins a 150 € de donació

80%

Resta de donacions a partir de 150 €

35%
40%

Resta de donacions a partir de 150 €: 35% Quan en l'exercici i en els resultats anteriors s'hagi donat un import igual o superior a la mateixa entitat.

Consultar deduccions addicionals en determinades comunitats autònomes.

Persones jurídiques (IS)

Deducció en quota íntegra. Límit 10% base liquidable.

Import de la donació

35%
40%

Quan en l'exercici i en els resultats anteriors s'hagi donat un import igual o superior a la mateixa entitat.

Si excedeix el límit: es pot aplicar en els 10 exercicis immediats i successius.

Deducció addicional del 5% si l'activitat a la qual es dona està considerada prioritària per la Llei de Pressupostos de l'Estat.

Com funcionen les deduccions fiscals?