BIOTEK-PADCICLO

Especialitat

Còrnia

Títol complet

Estudi en fase II, multicèntric, aleatoritzat, amb emmascarament doble, de 4 grups paral·lels, controlat i de 6 mesos de durada per avaluar l'eficàcia i seguretat d'una dispersió oftàlmica de ciclosporina pad (CSA 0.06% i 0.03 %) administrada una vegada al dia en combinació amb teràpia lubrificant i seguiment de la seguretat de tres mesos després del tractament en pacients amb xeroftàlmia entre moderada i greu

Promotor

BIOTEK

Data d'inici

Maig 2016

Investigadors

Principal: Maite Sisquella