Biotek-Padciclo

Especialitat

Còrnia, Cataracta i Cirurgia Refractiva.

Títol complet

Estudi en fase II, multicèntric, aleatoritzat, amb emmascarament doble, de 4 grups paral·lels, controlat i de 6 mesos de durada per avaluar l'eficàcia i la seguretat d'una dispersió oftàlmica de ciclosporina PAD (csA 0.06% i 0.03%) administrada un cop al dia en combinació amb teràpia lubricant i seguiment de la seguretat de tres mesos després del tractament en pacients amb xeroftàlmia entre moderada i greu.

Promotor

Biotek.

Data d'inici

Maig 2016

Data de finalització

Abril 2019

Investigadors

Principal: Dr. José Luis Güell.