Compromís i transparència

Compromís i transparència

La Fundació IMO està inscrita en el Registre d’entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb núm. 2627.

La Fundació IMO compagina el desenvolupament de projectes de recerca clínica i bàsica amb l'organització d'activitats i programes formatius per a professionals, així com de jornades divulgatives i de campanyes de diagnòstic precoç dirigides a determinats sectors vulnerables de la població. D'aquesta manera, any rere any, aferma objectius i dona noves passes que li permeten avançar en les seves diferents línies estratègiques, segons recull detalladament en la seva memòria anual.

Històric de memòries de la Fundació IMO

----- Adjuntar archivos *Adjuntar archivo Memoria Fundación IMO 2015 -----