La derivació des d’atenció primària, clau per a la detecció precoç de problemes visuals en els nens

Atès que s'aprèn a veure-hi en els primers anys de vida, és fonamental actuar a temps per evitar que alteracions i malalties oculars puguin esdevenir cròniques.

Una trentena de professionals d'infermeria pediàtrica de centres d'atenció primària assistiran a una nova edició del Curs d'exploració oftalmològica en els nens, impartida a l’octubre a l’IMO amb l'objectiu d'involucrar aquest col·lectiu en la cadena de prevenció de la salut ocular infantil.

Com explica la Dra. Ana Wert, especialista del Departament d'Oftalmologia Pediàtrica de l’IMO i directora del curs, "aquesta iniciativa, que la Fundació IMO promou des de 2010, sorgeix de la demanda traslladada pel personal sanitari d'atenció primària per actualitzar-ne i millorar-ne la formació, ja que és el primer punt de contacte amb el pacient i, per tant, es troba en condicions ideals per a realitzar programes preventius".

Quins són els símptomes d’alerta? Quan cal derivar a l’oftalmòleg?

En aquest sentit, que els professionals d'infermeria pediàtrica disposin d'un coneixement adequat de les malalties oculars més freqüents en els nens i dels protocols de detecció és bàsic per evitar que molts casos passin desapercebuts i, d’aquesta manera, reduir l'elevat percentatge de problemes visuals no diagnosticats en la infància (del 22% segons dades de la Fundació IMO).

Es tracta d'oferir eines perquè el personal d'infermeria "derivi a l'oftalmòleg amb criteri i amb el grau d'urgència oportú per poder iniciar un tractament precoç i, en conseqüència, més efectiu", afirma la Dra. Wert. Com detalla l'especialista, "si detectem un ull gandul als 3 anys, pràcticament n’estem garantint la curació, però a mesura que augmenta l'edat del nen disminueixen les possibilitats d'evolució favorable. Tota la visió que no es guanyi durant la infància no es podrà recuperar en l'etapa adulta".

Seguir de prop el desenvolupament de la visió infantil

Incidir en la necessitat d'actuar i d’estar especialment atents en el període sensible de desenvolupament visual, que finalitza cap als 7-8 anys, és un dels reptes prioritaris del curs impulsat per la Fundació IMO. Segons destaca Ana Wert, "és fonamental inculcar la idea que els nens no neixen veient-hi sinó que aprenen a veure-hi. El fet que un pacient de 3 anys tingui una agudesa visual del 60% no ha de ser patològic com passa sempre en el cas d'un adult. El més important és seguir de prop la seva progressió: als 6 anys hem d'esperar que ja hi vegi un 80% i, als 8 anys, un 100%".

A més de realitzar aquest seguiment de l'agudesa visual, una exploració completa de la visió del nen també ha d'incloure la valoració d'altres aspectes com l'alineament i la motilitat ocular mitjançant el Cover Test o la transparència de les estructures oculars amb el test de reflexos vermells. "El conjunt d'aquestes proves, a l'abast del personal d'infermeria pediàtrica, ens donarà una sospita diagnòstica que haurà de ser confirmada amb una revisió exhaustiva del fons de l'ull i amb un diagnòstic definitiu de l'oftalmòleg".

Bona acollida i interès creixent entre els CAP

Tots els passos i protocols per dur a terme un cribratge àgil i efectiu des d'atenció primària seran explicats i posats en pràctica en el curs, a més de recollir-se en el llibre L'exploració oftalmològica en el nen, el qual s’entrega als assistents. En aquesta edició, la guia editada per la Fundació IMO ha estat actualitzada per donar resposta als dubtes més freqüents entre els participants de sessions anteriors, que han contribuït a la difusió d'aquesta formació entre el personal sanitari dels diferents CAP. "Mentre que abans arribàvem fonamentalment a professionals de l'àrea metropolitana de Barcelona, ara rebem cada vegada més sol·licituds de centres de les altres províncies del territori català".

La formació a professionals d’infermeria pediàtrica, recollida en la guia editada per la Fundació IMO, ofereix eines a l’hora de fer diagnòstics diferencials de manera senzilla i eficaç