Les Dres. Arrondo, Freixes i Pallàs de l’IMO, ponents al 7è Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma a Alacant

Les glaucomatòlogues de l’IMO estaran presents a la 7a edició del Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma que es farà a Alacant del 8 al 10 de març de 2012

Ahir, 8 de març, hi va intervenir la Dra. Elena Arrondo amb “La papil•la pot ser suficient” dins del simposi “La veu de l’experiència, els dubtes de la joventut i les preguntes del resident sobre glaucoma” al costat d’altres doctors experts en glaucoma. Avui, dia 9, tindrà lloc de 15:00 a 16:00 h una sessió de vídeo-simposi en què participaran primer la Dra. Carolina M. Pallàs i el Dr. Honorio J. Pallás amb llur cas “Com comprovar que un tub de drenatge és permeable sense la necessitat d’extreure el tub de l’interior de l’ull?” I més tard la Dra. Elena Arrondo i la Dra. Silvia Freixes amb “La
 tunelització de vàlvula Ahmed assistida per agulla de 30 g”.

La Societat Espanyola del Glaucoma

La missió d’aquesta societat és promoure la investigació i el desenvolupament de l’estudi del glaucoma a través de reunions, conferències i, si pot ser, estimulant el treball científic sobre aquesta malaltia mitjançant convocatòries de premis i la publicació d’una revista de la Societat. També vol fomentar la cooperació mútua entre oftalmòlegs de l’Estat espanyol i mantenir un contacte professional continu amb altres societats o persones dedicades a feines semblants i fer campanyes de divulgació i prevenció en temes relacionats amb el glaucoma. Altres objectius són informar les diferents administracions sanitàries del posicionament de la Sociedad Española de Glaucoma en relació amb les prestacions als malalts glaucomatosos i col•laborar amb la Comisión Nacional de Oftalmología, universitats, hospitals i administracions públiques per millorar la formació dels professionals sanitaris en tots els aspectes relacionats amb el glaucoma.