Experts en còrnia artificial es reuneixen a l’IMO

Les queratopròtesis, una alternativa creixent per a alguns pacients amb patologies corneals severes

En el marc del congrés d´ EUCORNEA (Societat Europea d'Especialistes en Còrnia i Superfície Ocular), que reunirà més de 800 oftalmòlegs a Barcelona els dies 4 i 5 de setembre, la Dra. Elena Arrondo i el Dr. José Luis Güell organitzen a l’IMO una reunió d'experts del KPro Study Group. L'objectiu és posar en comú els últims avenços i l'experiència dels professionals congregats en el camp de les queratopròtesis, un terreny complex al qual es dediquen molt pocs especialistes en el món.

Quan el trasplantament de còrnia falla

Com explica el Dr. Güell, "les queratopròtesis o còrnies artificials estan indicades en persones en què un trasplantament convencional té mal pronòstic, com en casos de malaltia herpètica o de fracàs d'anteriors trasplantaments". En aquest sentit, el Dr. Güell apunta que "després de dos empelts de còrnia en un mateix ull, les probabilitats de supervivència d'un tercer empelt en un període de 10 anys són mínimes. Per a aquests pacients, les queratopròtesis poden oferir una bona solució" i, com afegeix la Dra. Arrondo, "en ocasions permeten millores molt significatives de la visió".

La raó és que, segons Güell, "en tractar-se d'un implant sintètic ―ja sigui una còrnia totalment artificial o la combinació d'una còrnia humana d'un donant amb una òptica central artificial—evitem que es torni opaca".

Ara bé, per aquest mateix motiu, les queratopròtesis també presenten un seguit de complicacions a mitjà i a llarg termini: "estem parlant d'elements no biològics en contacte amb l'exterior, a diferència de les pròtesis de maluc o de les vàlvules del cor que, un cop implantades, es mantenen estables a l'interior del cos".

Per evitar possibles riscos associats, les queratopròtesis han experimentat millores importants en els últims anys, amb el desenvolupament de nous dissenys i la utilització de materials més histocompatibles. Gràcies a això, "les còrnies artificials han augmentat la indicació i representen una alternativa per a un espectre cada vegada més ampli de pacients", conclou el coordinador del Departament de Còrnia, Cataracta i Cirurgia Refractiva de l’IMO.

Estreta relació amb el glaucoma

Un factor que no es pot obviar en el maneig d'aquests casos és el glaucoma, patologia que afecta més d'un 70% dels pacients, ja sigui de forma prèvia a la implantació de la queratopròtesi o després de la cirurgia.

Segons la Dra. Arrondo, del Departament de Glaucoma de l'Institut, els problemes d'hipertensió ocular que donen lloc a aquesta patologia s'expliquen per diferents causes: "la presència de la còrnia artificial pot alterar el drenatge de l'humor aquós o bé impedir que la medicació per controlar la pressió s'absorbeixi correctament, de manera que perdi eficàcia. Fàrmacs com els corticoides que han de prendre aquests pacients de manera crònica també poden fer que pugi la tensió ocular".

Aquí rau la importància que les persones amb queratopròtesi no tan sols siguin consultades per l'especialista en còrnia sinó també pel glaucomatòleg i altres experts com el retinòleg. Un abordatge altament especialitzat i, alhora, integral, com promou el treball coordinat entre l'equip d'oftalmòlegs de l’IMO, resulta clau per millorar el pronòstic en els casos més complexos.