La Fundació IMO diagnostica retinopatia diabètica en un 13% dels pacients revisats al Diabetes Experience Day

Especialistes de l’IMO desplaçats a l’acte, celebrat el 14 de febrer a València, detecten lesions secundàries a la diabetis en 16 dels 120 pacients sotmesos a control

Un equip d’especialistes de l’IMO desplaçat a València el passat 14 de febrer per participar al Diabetes Experience Day, acte que va aplegar prop d’un miler de persones relacionades amb la malaltia, va diagnosticar patologia ocular en 23 pacients dels 120 que es van fer revisions oculars gratuïtes, cosa que suposa un percentatge del 19%, tot i que 16 presentaven patologies directament relacionades amb la diabetis (un 13% del total).

A partir d’una imatge del fons de l’ull presa amb una càmera no midriàtica que no requereix dilatació de la pupil•la, les oftalmòlogues especialistes en retina de l’IMO desplaçades a aquesta reunió anual van diagnosticar 16 casos de retinopatia diabètica (14 de lleus i 2 de moderats), a més de tres maculopaties, tres casos de cataracta i un de DMAE.

Segons la Dra. Cecilia Salinas, especialista en retina de l’IMO, “els pacients que hem revisat a València són persones molt conscienciades amb la malaltia. Ho demostra tant la seva participació a la trobada com les dades clíniques que elles mateixes han aportat durant les revisions, que mostraven un gran control de la diabetis amb nivells molt correctes de glicèmia, de pressió arterial i de lípids plasmàtics”. En aquest sentit, l’oftalmòloga adverteix que, tot i que un 13% de lesió retinal per diabetis és una xifra que cal tenir en compte, normalment, entre població diabètica amb un control menor de la malaltia els percentatges són molt més grans i se situen prop del 90% passats 20 anys del diagnòstic de la malaltia.

Segons els especialistes de l’Institut, el paper actiu del pacient de diabetis és decisiu per reduir el percentatge de complicació ocular, que pot arribar al 90% després de 20 anys de malaltia

La Dra. Salinas recorda que el risc de pèrdua severa de visió és 25 cops superior al de la resta de la població. La retinopatia diabètica és una de les patologies oculars més freqüentment lligades a la diabetis i és la primera causa de ceguesa en edat laboral als països industrialitzats. A més d’adoptar mesures de prevenció bàsiques, com ara un control metabòlic estricte i l’adopció d’hàbits saludables, el diagnòstic i el tractament adequat i precoç dels pacients amb retinopatia diabètica és clau per reduir l’impacte de la malaltia, millorar-ne el pronòstic i evitar que arribi a causar ceguesa en la majoria dels casos, segons l’especialista.

Com que aquesta patologia no sol presentar símptomes a la fase inicial, és important que les persones amb diabetis facin periòdicament revisions optomètriques i oftalmològiques com les que va fer la Fundación IMO al Diabetes Experience Day, amb proves d’agudesa visual, control de la pressió intraocular i exploració de la retina.

A més d’un control metabòlic estricte i de l’adopció d’hàbits saludables, el diagnòstic i el tractament adequat i precoç dels pacients amb retinopatia diabètica és clau per reduir l’impacte d’aquesta malaltia.

 

Enquesta a pacients

A més de les exploracions gratuïtes, durant la trobada de pacients diabètics la Fundació IMO va oferir informació d’interès sobre la malaltia, com ara el tríptic L’ull diabètic, i va fer una breu enquesta entre un centenar de pacients diabètics que van assistir-hi, la majoria d’ells (el 86%) amb diabetis del tipus 1 (que sol diagnosticar-se a la infància, a l’adolescència o a la joventut), mentre que el 14% era del tipus 2, també coneguda com a diabetis de l’adult.

D’altra banda, un 19% afirma patir alguna complicació de salut derivada de la diabetis, entre les quals destaca la retinopatia diabètica, diagnosticada en l’11% dels pacients de la mostra, tots ells amb 16 anys d’evolució de la diabetis com a mínim. Igualment, el 98% diu que és conscient que la retinopatia diabètica és una complicació habitual de la diabetis, una informació que el 88% dels enquestats afirma haver rebut d’endocrins, metges de família o educadors en diabetis. Com a conseqüència, el 87% es fa controls oftalmològics periòdicament, la majoria cada any (el 68% dels qui van a l’oftalmòleg de manera regular) o cada sis mesos (el 14%).

La retinopatia diabètica

Una de les principals complicacions de la diabetis és la retinopatia diabètica, la malaltia vascular més freqüent de la retina, les cèl•lules i vasos sanguinis de la qual queden danyats per la descompensació metabòlica de la diabetis. D’això se’n deriva la neovascularització o creació espontània de nous vasos fràgils que perden sang (retinopatia diabètica proliferativa), que pot tenir efectes devastadors per a la visió. La complicació més habitual de la retinopatia diabètica –tant si és proliferativa com si no– és l´ edema macular diabètic, que consisteix en una acumulació de fluid a la màcula o centre de la retina.

L’alta prevalença d’aquesta complicació en els pacients amb diabetis (a l’entorn del 20%) fa que la retinopatia diabètica sigui la primera causa de pèrdua severa de visió entre la població activa dels països industrialitzats. Malgrat tot, el tractament precoç i adequat de la malaltia –per mitjà de fotocoagulació amb làser, injeccions intravítries o vitrectomia– permet evitar la ceguesa en més del 90% dels casos.