La Fundació IMO i l’Obra Social “La Caixa” renoven la col•laboració per millorar la salut ocular de la infància desfavorida

La Fundació IMO i l’Obra Social “la Caixa” han renovat el conveni de col•laboració per promoure la salut ocular en la infància desfavorida de l’àrea metropolitana de Barcelona que van signar per primer cop l’any passat.

Més de 400 nens de Badalona i de Barcelona es beneficiaran del programa de salut ocular

Amb aquesta renovació s’espera que al llarg d’aquest any es puguin fer controls de visió gratuïts a més de 400 nens d’escoles de Badalona i del districte de Ciutat Vella de Barcelona. Les revisions oculars fetes el 2013 van tenir lloc en escoles de Badalona gràcies a la col•laboració del Consorci Badalona Sud, que va facilitar la selecció i les gestions amb centres de la zona, on el percentatge d’alumnes en risc d’exclusió social és especialment elevat. Enguany, es preveu dur a terme una campanya a la mateixa àrea per fer seguiment dels nens diagnosticats l’any passat i per iniciar noves revisions a l’escola Cervantes del districte de Ciutat Vella de Barcelona.

Aquest centre acollirà la primera campanya de revisions del 28 al 30 d’abril, tres dies en què s’espera revisar prop de 150 alumnes de cursos compresos entre P3 y 3r de primària. Les altres dues campanyes que inclou el programa tindran lloc els mesos de juny (a Badalona) i de novembre, novament a l’escola Cervantes per facilitar els controls de seguiment dels nens que puguin haver estat diagnosticats a les primeres revisions.

Durant el primer any, un 22% dels nens revisats presentava alguna patologia oculta

El primer any de programa es va tancar a finals de 2013 amb un total de 478 revisions -432 primeres visites i 46 controls de seguiment-, 67 ulleres prescrites i lliurades gratuïtament i 97 diagnòstics, cosa que representa que més d’un 22% del total de nens revisats per primera vegada van presentar alguna patologia oculta, un percentatge que supera de cinc punts el que va obtenir la Fundació IMO en revisions oculars dutes a terme al Festival de la Infància de Barcelona. Aquesta diferència posa de manifest la necessitat de promoure la salut ocular entre els col•lectius desfavorits, als quals, a més de la manca de recursos, se suma, molt sovint, una cultura preventiva menor i poca consciència de la importància de tenir cura de la salut, també l’ocular, especialment entre els més petits.

El projecte s’inscriu dins del programa CaixaProinfància de l’Obra Social “la Caixa”, dirigit a nens amb especial vulnerabilitat social, i que afavoreix i dóna suport a polítiques de millora de l’equitat, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per als més petits i per a les seves famílies.

La detecció precoç de les patologies en edat infantil és clau per garantir la salut ocular a l’edat adulta

Fruit d’aquest acord, l’Obra Social “la Caixa” aporta els recursos econòmics necessaris per dur a terme el projecte. Per la seva banda, la Fundació IMO s’encarrega de posar els mitjans humans i materials requerits pel programa i de fer el seguiment mèdic dels nens amb patologia. Per a la Fundació IMO, la detecció precoç i el tractament adequat de patologies típiques de l’ull infantil és fonamental per millorar el pronòstic i el rendiment escolar dels nens i per garantir una bona base per a la salut ocular en edat adulta.

A més, el projecte permet que aquests nens puguin rebre seguiment oftalmològic i noves ulleres amb canvis de graduació a mig termini, ja que, segons l’experiència de l’IMO, la graduació dels nens amb defectes refractius pateix variacions en més del 30% de casos.