La Fundació IMO, amb els pacients diabètics

Especialistes de l’IMO faran revisions oculars gratuïtes a població diabètica al Diabetes Experience Day, un acte divulgatiu que tindrà lloc el 14 de febrer a València

La Fundació IMO oferirà revisions oculars gratuïtes a població diabètica al proper Diabetes Experience Day, un acte dedicat fonamentalment a aquests pacients i als seus familiars, que tindrà lloc el proper 14 de febrer a València. Dos optometristes i una oftalmòloga de l’Institut es desplaçaran a la trobada per fer revisions optomètriques i oftalmològiques completes, que inclouran proves d’agudesa visual, de refracció, de control de la pressió intraocular, examen biomicroscòpic del segment anterior i exploració detallada de la retina. Aquesta exploració, que permet diagnosticar les lesions típicament associades a la diabetis, com ara les hemorràgies retinals, l’edema macular, l’exsudació retinal o la proliferació de neovasos, és fonamental en persones amb diabetis, un grup de població que té 25 cops més risc de pèrdua severa de visió.

La retinopatia diabètica és una de les principals complicacions de la diabetis i és també la malaltia vascular més freqüent de la retina, les cèl•lules i els vasos sanguinis de la qual queden danyats per la descompensació metabòlica de la diabetis. D’això se’n deriva la neovascularització o creació espontània de nous vasos fràgils que perden sang (retinopatia diabètica proliferativa), cosa que pot tenir efectes devastadors per a la visió.

La complicació més habitual de la retinopatia diabètica –tant si és proliferativa com si no– és l´ edema macular diabètic, que consisteix en una acumulació de fluid a la màcula o centre de la retina produït per les fuites dels vasos retinals danyats com a conseqüència de la retinopatia diabètica. L’alta prevalença d’aquesta complicació entre els pacients amb diabetis (a l’entorn del 20%) fa que la retinopatia diabètica sigui la causa de pèrdua severa de visió més freqüent entre la població activa als països industrialitzats.

Amb tot, el tractament precoç i adequat de la malaltia –mitjançant fotocoagulació amb làser, injeccions intravítries o vitrectomia– evita la ceguesa en més del 90% dels casos. Per això el diagnòstic precoç és clau, perquè permet actuar quan el dany retinal encara és incipient. Com que la retinopatia diabètica sol ser asimptomàtica en aquesta fase, és fonamental fer revisions periòdiques de la retina –com a mínim anuals– com les que farà la Fundació IMO al Diabetes Experience Day.

Els especialistes de l’IMO recorden la importància d’adoptar mesures preventives per millorar el pronòstic de la malaltia o per retardar-ne l’aparició. Entre aquestes mesures destaquen fer un control estricte de la glicèmia, de la pressió arterial i dels lípids plasmàtics, a més d’evitar el tabac. El Departament de Retina i Vitri de l’IMO, amb el prestigiós equip format pels doctors Borja Corcóstegui, José García-Arumí, Carlos Mateo, Rafael Navarro, Anniken Burés y Cecilia Salinas, té una Unitat de Retinopatia Diabètica especialment dedicada a l’atenció dels pacients amb aquesta patologia i amb altres complicacions associades, com ara l’edema macular, l’hemorràgia vítria i el despreniment de retina.

A més d’oferir una atenció mèdica i quirúrgica altament especialitzada per a aquests pacients, l’IMO participa activament en estudis sobre nous tractaments per millorar-ne la visió i la qualitat de vida i impulsa, a través de la Fundació IMO, campanyes de divulgació i de diagnòstic precoç entre la població de risc, alhora que promou la col•laboració professional interdisciplinar amb iniciatives com el Curs sobre l’abordatge integral de les complicacions oculars del pacient diabètic, que el 2013 va aplegar a l’IMO endocrinòlegs, educadors en diabetis, oftalmòlegs i òptics optometristes.

Sobre el Diabetes Experience Day

El Diabetes Experience Day és la primera trobada de persones amb diabetis feta a Espanya, una iniciativa lúdica i popular a la primera edició de la qual, el 2014, van assistir més de 500 persones sensibilitzades amb la malaltia i que en aquesta segona edició espera superar els 800 assistents. Segons l’organització, es tracta d’un acte que, amb la intervenció de pacients i de diferents experts en la malaltia, pretén “donar veu a la diabetis”.

La trobada s’ha concebut com un programa televisiu de cinc hores que es retransmetrà en directe per Internet a través de Canal Diabetes, portal informatiu especialment adreçat a la població diabètica i al seu entorn. Andoni Lorenzo, president de la Federació Espanyola de Diabetis, i el periodista Ángel Ramírez, impulsor del Diabetes Experience Day, obriran l’edició d’enguany, on hi haurà, entre d’altres, el testimoni d’una pacient que s’ajuda de la seva mascota per controlar la malaltia; qui serà el primer astronauta amb diabetis, la missió espacial del qual permetrà saber el comportament de la diabetis amb gravetat zero; o dos esportistes que han participat en una Iron Man i en una Titan Desert respectivament. A l’acte també hi intervindran experts que abordaran la malaltia no només des del punt de vista endocrinològic, sinó també psicològic, nutricional, social, laboral, etc.