Harrier

Especialitat

Retina i Vitri.

Títol complet

Fase III: Estudi de dos anys de durada, aleatoritzat, amb doble emmascarament, multicèntric i de dos grups per comparar l'eficàcia i la seguretat de RTH258 6mg en comparació amb Aflibercept en subjectes amb degeneració macular associada a l'edat exsudativa.

Promotor

Alcon.

Data d'inici

Juliol 2015

Data de finalització

Abril 2018

Investigadors

Principal: Dra. Anniken Burés.