Històric de projectes

Històric de projectes
Els oftalmòlegs, optometristes i infermers especialitzats en fotografia ocular de l'IMO duen a terme múltiples assajos clínics multicèntrics a l'any, dels quals l'Institut moltes vegades és coordinador o principal centre referent a Espanya. Aquests estudis se sumen als projectes iniciats de manera precursora en el laboratori de genètica.
Investigación clínica

LT4020-302

Performance and safety assessment of t4020 combined with standard post-operative therapy versus standard post-operative therapy in managing corneal epithelial defect following epi-off accelerated corneal cross-linking.

Investigación clínica

ATLANTIC

Estudio fase IV, aleatorizado, doble ciego, con control simulado para el análisis de la eficacia, seguridad y tolerabilidad de la monoterapia intrevitrea de aflibercept en comparación con aflibercept y terapia fotodinámica concomitante en pacientes con vasculopatia coroidea polipodal.

Investigación clínica

NEUTON

Assaig  fase IV per avaluar l'eficàcia de l’aflibercept en pacients Naïve amb edema macular secundari a Oclusió de la vena central de la retina (OVCR) en règim de tractament individualitzat Treat and extend (TAE)

Investigación clínica

FOVISTA

Assaig controlat fase III, aleatoritzat, doble cec, per establir la seguretat i eficàcia de l'administració intravítrea de Fovista™ (aptàmetre anti PDGF-B pegiliat) administrat en combinació amb AvastinR o EyleaR comparat amb AvastinR o EyleaR en monoteràpia en subjectes amb degeneració macular associada a l'edat neovascular subfoveal.

Investigación clínica

Duoprost

Fase III: Valoració de l'eficàcia i la seguretat de la combinació fixa de gotes de Latanoprost sense preservar i Timolol 0.5% (T2347) versus Xalacom® en pacients amb hipertensió ocular o glaucoma

Investigación clínica

Bioimage

Assaig clínic en fase IV per evaluar les variants genètiques de la via del VEGF com biomarcadors d'eficàcia del tractament amb aflibercept en pacients amb degeneració macular associada a l'edat (DMAE) neovascular.

Investigación clínica

Spectri

Estudi de fase III multicèntric, randomitzat amb doble emmascarament, controlat per simulació, per avaluar l'eficàcia i la seguretat de Lampalizumab administrat en injecció intravítria a pacients amb atròfia geogràfica secundària a degeneració macular associada a l'edat.

Investigación clínica

Aqua

Estudi obert en fase IV per examinar els canvis en la qualitat de vida en relació amb la visió en pacients amb edema macular diabètic (EMD) durant el tractament amb injeccions intravítries de 2 mg d'Aflibercept segons la classificació de la UE en el primer any del tractament.

Investigación clínica

Premed

Fase IV: Prevenció de l'edema macular en cirurgia de cataractes. PREMED. Investigació no comercial.

Investigación clínica

Harrier

Fase III: Estudi de dos anys de durada, aleatoritzat, amb doble emmascarament, multicèntric i de dos grups per comparar l'eficàcia i la seguretat de RTH258 6mg en comparació amb Aflibercept en subjectes amb degeneració macular associada a l'edat exsudativa.

Investigación clínica

Artemis

Eficàcia i seguretat del bimatoprost d'alliberament lent en pacients amb glaucoma d'angle obert o hipertensió ocular.

Investigación clínica

Azure

Estudi obert, randomitzat, actiu controlat, grup paral·lel, en fase III sobre l'eficàcia, seguretat i tolerabilitat de 3 mg d'Aflibercept adminsitrat amb injeccions intravítries fent servir dos règims diferents de tractament per a subjectes amb degeneració macular associada a l'edat neovascular.

Investigación clínica

Biotek-Padciclo

Estudi en fase II, multicèntric, aleatoritzat, amb emmascarament doble, de 4 grups paral•lels, controlat i de 6 mesos de durada per avaluar l'eficàcia i la seguretat d'una dispersió oftàlmica de ciclosporina PAD (csA 0.06% i 0.03%) administrada un cop al dia en combinació amb teràpia lubricant i seguiment de la seguretat de tres mesos després del tractament en pacients amb xeroftàlmia entre moderada i greu.

Investigación clínica

PanOptix

Investigation of AcrySof® IQ PanOptix™ Presbyopia-Correcting Intraocular Lens (IOL) Model TFNT00.