Històric de projectes

Històric de projectes
Els oftalmòlegs, optometristes i infermers especialitzats en fotografia ocular de l'IMO duen a terme múltiples assajos clínics multicèntrics a l'any, dels quals l'Institut moltes vegades és coordinador o principal centre referent a Espanya. Aquests estudis se sumen als projectes iniciats de manera precursora en el laboratori de genètica.
Investigación clínica

NEUTON

Assaig  fase IV per avaluar l'eficàcia de l’aflibercept en pacients Naïve amb edema macular secundari a Oclusió de la vena central de la retina (OVCR) en règim de tractament individualitzat Treat and extend (TAE)

Investigación clínica

FOVISTA

Assaig controlat fase III, aleatoritzat, doble cec, per establir la seguretat i eficàcia de l'administració intravítrea de Fovista™ (aptàmetre anti PDGF-B pegiliat) administrat en combinació amb AvastinR o EyleaR comparat amb AvastinR o EyleaR en monoteràpia en subjectes amb degeneració macular associada a l'edat neovascular subfoveal.

Investigación clínica

Duoprost

Fase III: Valoració de l'eficàcia i la seguretat de la combinació fixa de gotes de Latanoprost sense preservar i Timolol 0.5% (T2347) versus Xalacom® en pacients amb hipertensió ocular o glaucoma

Investigación clínica

Aqua

Estudi obert en fase IV per examinar els canvis en la qualitat de vida en relació amb la visió en pacients amb edema macular diabètic (EMD) durant el tractament amb injeccions intravítries de 2 mg d'Aflibercept segons la classificació de la UE en el primer any del tractament.