Identificació de noves variants genètiques responsables de la Síndrome de Stickler

Identificació de noves variants genètiques responsables de la Síndrome de Stickler

La Síndrome de Stickler engloba diverses malalties genètiques que causen alteracions oculars i són difícils de diagnosticar. Per aquest motiu, l'objectiu d'aquesta recerca és identificar tots els gens involucrats en aquestes patologies per a agilitzar el procés de diagnòstic i tractament d'aquestes.

Equip investigador

Principal: Dra. Esther Pomares

Co-investigadors: Dr. Víctor Abad (Departament de Genètica), Dr. Borja Corcóstegui (Departament de Retina i Vitri) i Dra. Ana Wert (Departament d'Oftalmologia Pediàtrica).

Finançament

Fons propis de Fundació IMO

Duració

Juliol de 2019 – actualitat

Descripció del projecte

La Síndrome de Stickler (STL) engloba un conjunt de malalties genètiques rares que afecten el teixit conjuntiu, caracteritzades per l'associació variable de manifestacions oculars (com miopia, cataractes, despreniment de retina o vitreorretinopatia hereditària), anomalies orofacials, afectacions osteoarticulars i sordesa de gravetat variable. Aquesta patologia presenta una incidència poblacional estimada d'entre 1:7500 i 1:9000 en nounats, i representa la causa hereditària més comuna en el despreniment de retina juvenil. A nivell genètic, la STL és causada per variants patogèniques en un dels gens que controlen la síntesi dels col·làgens 2, 9 i 11, i en la majoria de famílies es transmet seguint un patró d'herència autosòmic dominant. No obstant això, estudis recents han identificat nous gens associats a formes recessives de STL, els quals posen de manifest l'alta heterogeneïtat genètica d'aquest tipus de patologies i obren la porta a la identificació de possibles nous gens STL.

Malgrat els esforços per estandarditzar els criteris simptomatològics de la STL, el seu diagnòstic clínic continua sent un repte molt exigent, donada l'àmplia variabilitat d'expressió fenotípica. A més, altres malalties del col·lagen presenten manifestacions clíniques molt similars, com és el cas de la síndrome de Wagner, de Marshall o de Donnai-Barrow. En aquest context, la identificació de la causa genètica és crucial per a confirmar la patologia concreta amb seguretat. Per això, aquest projecte pretén identificar i caracteritzar nous gens i noves variants genètiques responsables de STL i altres síndromes relacionades, mitjançant l'estudi d'aquelles famílies amb quadres clínics compatibles amb aquestes patologies. Aquesta anàlisi es durà a terme mitjançant l'ús d'eines de seqüenciació massiva, que permetran determinar la causa molecular, ja sigui en gens coneguts o en gens no associats fins avui la STL.