Importància del tractament precoç i coordinat entre metges de família, endocrinòlegs i oftalmòlegs. Qualitat de vida i interrelació dels tractaments