L’atenció primària, primera baula de la cadena de la prevenció ocular en la infància

La Fundació IMO ofereix formació a personal d’infermeria pediàtrica per promoure la detecció precoç de problemes oculars abans dels 8 anys

La Fundació IMO ha reprès recentment un cicle de sessions de formació a professionals d’infermeria pediàtrica de centres d’atenció primària de Catalunya per fomentar, amb la col•laboració interdisciplinar, la prevenció de patologia ocular infantil per mitjà del diagnòstic precoç.

La Dra. Ana Wert, especialista en oftalmologia pediàtrica de l’IMO, va oferir el passat 22 de març una sessió teoricopràctica a 24 infermeres i un pediatra d’atenció primària de la comarca del Vallès Oriental titulada “L’exploració oftalmològica en els nens”. La sessió va començar amb una conferència en la qual l’especialista de l’IMO va explicar els protocols d’exploració oftalmològica en la infància i va remarcar les dues malalties més freqüents en aquesta etapa: l´ ambliopia (o ull gandul) i l´ estrabisme. A més, l’oftalmòloga va sintetitzar la metodologia de treball per fer exploracions útils i ràpides i va exposar les patologies més prevalents per grups d’edat: de 0 a 4 mesos, de 4 mesos a 3 anys, entre 3 i 4 anys i a partir dels 4 anys.

Segons la Dra. Wert, “l’objectiu és mostrar com fer diagnòstics diferencials de manera senzilla, perquè el personal d’infermeria pugui derivar aquests pacients a l’especialista que correspongui, d’acord amb la urgència o gravetat de cada cas”. A més, va destacar la importància de detectar aquestes malalties entre els 3 i el 8 anys, ja que, tal com va explicar, “els tractaments són excel•lents si es fan a partir dels 3 anys, mentre que a partir dels 7 són menys efectius i a partir dels 9, pràcticament nuls”.

Després de la conferència i el torn de preguntes, els assistents van poder participar en un taller en què van col•laborar el Dr. José Espinosa i les optometristes Elena Nuñez i Eva Asayag. Amb la Dra. Wert, l’equip de l’IMO va explicar com fer les tres proves diagnòstiques més habituals per a pacients de pediatria i va animar els assistents a posar-les en pràctica. D’aquesta manera, el personal d’infermeria va fer la prova “Cover Test” (que permet detectar ràpidament estrabismes), proves de motilitat ocular (per determinar si hi ha alguna limitació de moviment dels ulls o algun altre tipus d’estrabisme) i el test de “reflexos vermells” amb el qual s’avalua si les estructures oculars són transparents, cosa que permet detectar de manera precoç malalties com la cataracta o els tumors oculars.

Després de la sessió, que els assistents van valorar molt positivament, la Fundació IMO va lliurar a tots els professionals la Guia d’Exploració Oftalmològica en el Nen, un complet manual elaborat per la Dra. Ana Wert, i un opuscle que resumeix com fer un Cover Test i les proves que es recomana fer als nens en funció de l’edat.