L’IMO detecta un 4% de problemes visuals no diagnosticats als 750 nens examinats al Festival de la Infància

Sorprèn que més d’un 80% dels nens amb algun problema de refracció o ambliopia no porti correcció òptica ni hagi estat sotmès a cap mena de revisió ocular, malgrat a que a partir dels 7 anys és difícil solucionar alguns d’aquests defectes
El IMO en el Festival de la Infancia 2011, en Barcelona

Se examinaron 750 niños de entre 2 y 10 años, desde el 27 de diciembre al 4 de enero.
Es van examinar 750 nens d’entre 2 i 10 anys, des del 27 de desembre fins al 4 de gener.
Un cop acabat el Festival de la Infància, els controls fets han demostrat que, si bé la majoria dels nens tenien una agudesa visual correcta en tots dos ulls, prop d’un 4% podria tenir problemes de visió, amb agudeses visuals que poden arribar a ser de fins a un 0,3 sobre 1.0 en algun dels ulls. El que més ha cridat l’atenció a l’equip d’optometristes de l’IMO que ha treballat aquests dies al Festival és que prop del 80% dels nens amb algun problema de refracció o ambliopia no porta correcció òptica ni s’ha sotmès a cap mena de revisió ocular, malgrat que a partir dels 7 anys és difícil solucionar alguns d’aquests defectes.

A més, s’han detectat casos que poden tenir certa importància, com ara el d’una nena de 2 anys que no podia mirar cap avall amb un ull i la parpella se li retreia, cosa que podria estar relacionada amb una patologia neurològica, o el d’un nen de 8 anys amb un astigmatisme invers (propi de persones adultes) i que, segons els pares, “es frega els ulls habitualment”. Preguntat per l’optometrista, el pare va explicar que la mare té un queratocon (una malaltia important de la còrnia que sol desenvolupar-se en edat infantil). Tot i aquest antecedent mai no havien fet una revisió ocular al nen.

Segons el Departament d’Oftalmologia Pediàtrica de l’IMO, “l’exploració feta al Festival ha estat molt bàsica i ha servit només per orientar els pares sobre possibles problemes visuals dels seus fills, als quals s’aconsella una revisió més completa”. A l’estand, les optometristes han fet servir un retinoscopi, un sistema de lents que projecta una llum damunt la retina i que permet descobrir possibles ambliopies (“ull gandul”), que es desenvolupen per una diferència important entre l’agudesa d’un ull i de l’altre o per defectes refractius (miopia, hipermetropia o astigmatisme). Tot i així, “algunes hipermetropies poden passar desapercebudes, ja que els nens supleixen aquest defecte forçant l’acomodació (capacitat d’enfocament del cristal•lí), per la qual cosa un bon diagnòstic requereix un control més a fons i amb gotes dilatadores”.

A més de les proves d’agudesa visual, els nens que aquests dies han visitat l’estand de l’IMO han pogut conèixer de manera lúdica l’òrgan ocular i el funcionament de la visió a través d’una instal•lació que ha tingut diverses estructures que simulaven les principals parts de l’ull: còrnia, iris, pupil•la, cristal•lí, globus ocular (convertit en un iglú inflable ple de boles de colors) i nervi òptic. Els nens han pogut recórrer-les i imitar el viatge que fa la llum, des de l’exterior de l’ull fins al cervell.