L’IMO participa en un estudi sobre fàrmacs intravitris per tractar l’edema macular diabètic

El Dr Navarro és el coordinador de l’estudi a Espanya. L’assaig, que s’estima que durarà un any, vol comparar dos tractaments a base d’injeccions intravítries per determinar quin dels dos proporciona més recuperació d’agudesa visual al pacient

El Dr. Rafael Navarro va anunciar a la conferència “Diabetis i Visió”, que va tenir lloc a l'IMO amb motiu del Dia Internacional de la Diabetis, que l'IMO està participant en un assaig clínic internacional i multicèntric per al tractament de l’edema macular diabètic. La diabetis és un factor de risc molt important per a la visió i els elevats nivells de sucre a la sang que, a vegades durant períodes llargs, poden tenir les persones amb diabetis fan que l’“ull diabètic” sigui especialment delicat i que pugui desenvolupar diferents complicacions oculars.

Actualment, els tractaments per a les patologies de retina en pacients diabètics -fotocoagulació amb làser, injeccions intravítries o vitrectomia- aconsegueixen aturar l’evolució de la malaltia i poden millorar el pronòstic visual del pacient. En relació amb les injeccions intravítries, el Dr. Rafael Navarro, va anunciar que l'IMO està participant en aquests moments en un assaig clínic internacional i multicèntric per al tractament de l’edema macular diabètic, la complicació de la retinopatia diabètica més lesiva per a la visió, a causa de l’embassament de la màcula o zona central de la retina, on es concentra la visió de detall que ens permet llegir, conduir o reconèixer cares.

Segons Navarro, coordinador de l’estudi a Espanya, “l’assaig, que s’estima que durarà un any, vol comparar dos tractaments a base d’injeccions intravítries per determinar quin dels dos proporciona més recuperació d’agudesa visual al pacient”. Es tracta d’injeccions de dexametasona (corticosteroides), que disminueixen la permeabilitat vascular i tenen un efecte antiinflamatori, i que actualment estan indicades per a l’edema per oclusió venosa de la retina. L’acció a l’interior de l’ull dura aproximadament quatre mesos i després cal repetir la injecció.

L’altre fàrmac que avalua l’estudi és l’anti-VEFG, que actua contra el factor de creixement vascular endotelial, el qual té un paper molt important en la formació de l’edema. La seva acció dura aproximadament un mes i per tant el tractament requereix un nombre d’injeccions més gran que el de dexametasona.

Principal causa de ceguesa en edat laboral

Es calcula que més de la meitat de les persones que pateixen diabetis des de fa més de 15 anys presenten algun signe de retinopatia diabètica, la principal causa de pèrdua severa de visió en edat laboral als països desenvolupats. Encara que els pacients diabètics tenen fins a 25 vegades més opcions de pèrdua total de la visió que no pas les persones que no pateixen la malaltia, el dany visual de la diabetis no té per què arribar a ser greu. Dependrà del temps transcorregut des de l’inici de la malaltia i del nivell de control que en tingui el pacient.