Més de la meitat dels pacients d'urgències oftalmològiques té menys de 40 anys

La majoria de les visites a aquest servei, el nombre de les quals va en augment i suposa el 5% del total d’urgències, respon a traumatismes, seguits d'infeccions. En alguns casos, les manifestacions oculars són símptoma de malalties neurològiques greus que s'han de tractar amb la màxima immediatesa.

Urgències oftalmològiques: què cal tenir en compte

Els joves són els pacients més assidus als serveis d'urgències oftalmològiques, segons va explicar ahir la Dra. Anniken Burés, oftalmòloga del Departament de Retina i Vitri de l'IMO, durant la VIII Jornada de Casos Clínics d’Infeccions als Serveis d’Urgències, que es va celebrar a l'Auditori de l’Institut. Segons l'especialista, més del 40% dels pacients que acudeixen amb un problema ocular greu tenen entre 18 i 40 anys, prop del 30% són menors i altres tants superen els quaranta.

En un context d'augment de les urgències oftalmològiques –fet que, d’acord amb l'especialista, podria respondre a l’esperança de vida superior i a l'increment de cirurgies–, un dels principals motius que les originen són els traumatismes (prop del 60%), seguit de les infeccions (20%), inflamacions (14%) i causes neurooftalmològiques (2%). Entre els traumatismes, destaquen les lesions corneals, que solen ser lleus i estar causades per fregar-se els ulls o per la introducció de cossos estranys. Les segueixen, molt de lluny, les lesions de la conjuntiva, de la parpella o del lacrimal, les causticacions oculars, les cremades elèctriques i les perforacions oculars.

Principals motius de consulta oftalmològics a urgències

Principals motius de consulta oftalmològics a urgències

Durant la seva intervenció a la trobada organitzada per la SoCMUE (Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències) en col·laboració amb la Fundació IMO, la Dra. Burés va alertar de la importància de saber detectar les urgències neurooftalmològiques, tant per part dels serveis d'urgències generals com dels específicament oftalmològics, atès que, malgrat que només representen un 2%, poden ser símptoma d'una malalties neurològiques greus, ja siguin vasculars, inflamatòries o compressives, que poden posar en risc no només la visió, sinó també la vida del pacient.

En aquest sentit, l'oftalmòloga va destacar alguns símptomes clau, com l’estrabisme (desviació ocular) i/o la diplopia (visió doble) aguts. Darrere d'aquests símptomes poden amagar-se patologies com paràlisi de parells cranials oculomotors, síndromes d'Horner aguts, neuropaties òptiques isquèmiques anteriors (NOIA), neuritis òptiques o papil·ledemes. Altres urgències oftalmològiques que, segons l'especialista, poden indicar l'existència de risc sistèmic són l'oclusió arterial retinal o l’endoftalmitis endògena, una causa potencial de ceguesa, resultat de l'extensió hematògena d'un germen des d'un focus extraocular.

Senyals d’alerta

 Classificació general de les urgències oftalmològiques segons els símptomes

 

Classificació general de les urgències oftalmològiques segons els símptomes

Pel que fa als principals símptomes associats a urgències oftalmològiques, la Dra. Burés va destacar tres grans grups: l’ull vermell, l’alteració o pèrdua de visió i el dolor. De vegades, la pèrdua de visió és transitòria i dura només uns minuts, com passa en el cas de la amaurosi fugaç, que pot precedir una pèrdua de visió definitiva per causa vascular, o com en la migranya oftalmològica, que, generalment, remet sense deixar seqüeles en la visió.

Per contra, altres lesions oculars provoquen una pèrdua de visió permanent, com la obstrucció vascular retinal, la neuropatia òptica isquèmica, l’hemorràgia vítria i la macular, el despreniment de retina i la uveïtis posterior, totes elles indolores.

En altres casos, la pèrdua de visió va acompanyada de dolor intens, com en la neuritis òptiques, el glaucoma agut, la uveïtis anterior i l’endoftalmitis. En totes, i també en el despreniment de retina, la Dra. Burés va destacar la importància de fer un diagnòstic precoç i un tractament o derivació a l'oftalmòleg d'urgències el més ràpid possible per evitar una pèrdua de visió severa o millorar el pronòstic.