Què són les deduccions fiscals per donatius a ONG?

Si ets donant o soci de Fundació IMO estàs d'enhorabona, ja que la teva generositat no sols contribueix a millorar la visió i qualitat de vida de moltes persones: també té beneficis fiscals. T'ho expliquem a continuació.

Què són les deduccions fiscals per donatius a ONG

Una deducció fiscal és una reducció de la quantitat de diners a tributar quan es realitza una declaració o pagament d'impostos. Moltes persones ja coneixen beneficis fiscals com els plans de pensions. Però moltes desconeixen que també existeixen deduccions fiscals per realitzar donatius a organitzacions sense ànim de lucre subjectes a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (com a Fundació IMO). Aquesta llei contempla una deducció addicional del 5% si l'activitat a la qual es dóna és considerada prioritària per la Llei de Pressupostos de l'Estat. També és possible que cada comunitat autònoma compti, a més, amb deduccions addicionals. 

Tant les persones com les empreses poden veure's beneficiades per aquestes deduccions fiscals, que poden aplicar-se en l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF/Declaració de renda) o  en l'Impost de Societats (IS) per al cas de les empreses.

Deduccions fiscals vigents

Els percentatges de deducció van ser incrementats al maig de 2020: aquests nous percentatges s'aplicaran en la declaració de la renda de 2020.

Per a persones físiques (IRPF)

  • Per als primers 150€ donats, deducció del 80%.
  • A partir dels 150€, les donacions seran deduïbles al 35%. 
  • Si es tracta de donacions periòdiques realitzades durant almenys 3 anys a la mateixa entitat, per un import igual o superior, la deducció serà del 40%. 
  • La deducció té un límit del 10% de la base liquidable.

Per a persones jurídiques (IS)

  • La deducció és del 35% 
  • Si es tracta de donacions periòdiques realitzades durant almenys 3 anys a la mateixa entitat, per un import igual o superior, la deducció serà del 40%. 
  • Les quantitats no deduïdes es poden aplicar en els períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.
  • La deducció té un límit del 10% de la base liquidable.

 Percentatges de les deduccions fiscals per donatius a Espanya i Catalunya

Percentatges de les deduccions fiscals per donatius a Espanya i Catalunya

Exemple

Per a il·lustrar aquesta legislació amb un exemple, suposarem que el Pere decideix col·laborar amb Fundació IMO per primera vegada en 2020. Decideix donar 250€: d'aquests, els 150€ primers euros desgraven el 80%, i els següents 100€ desgraven el 30%. En total, la desgravació ascendirà 155€ pels 250€ donats. Si dins de 3 anys, Gonzalo continua col·laborant amb Fundació IMO, la seva desgravació a partir de 150€ augmentarà al 40%.

 Percentatges de les deduccions fiscals per donatius a Espanya

Exemple dels percentatges de les deduccions fiscals per donatius a Espanya

Donar sempre és beneficiós

Ara que ja coneixes les deduccions fiscals per fer donacions a entitats sense ànim de lucre, t'animem que col·laboris amb Fundació IMO i ens ajudis a dur a terme els nostres projectes per a investigar malalties rares que afecten la visió, proporcionar atenció oftalmològica a col·lectius en risc d'exclusió social, fomentar la prevenció i la cura de la salut ocular, i formar a les noves generacions de professionals.


Col·labora ara!