Nova ronda d’exploracions del programa anual de salut ocular en la infantesa desfavorida

El 25% dels alumnes revisats per primera vegada presenta patologia oculta, un percentatge molt semblant al registrat a la campanya feta a la mateixa escola el passat mes de febrer

Revisión oftalmológica en escuelas. Dra. Wolley Dod, Fundación IMO

Un de cada quatre nens d’entre 3 i 12 anys revisats a l’escola Josep Boada de Badalona aquest mes ha estat diagnosticat d’algun problema ocular. La segona ronda d’exploracions del programa anual de salut ocular en la infància desfavorida, impulsat per la Fundació IMO i l’Obra Social “la Caixa” en el marc del programa CaixaProinfancia, ha permès detectar patologies ocultes en 30 nens, un 25% dels 121 nens revisats per primera vegada en aquesta ronda. Es tracta d’un percentatge molt semblant a l’obtingut als controls que van tenir lloc al mateix centre durant la posada en marxa de la campanya preventiva el passat mes de febrer (23%), tot i que molt superior a la mitjana, situada en el 10%, segons les revisions fetes entre el miler de nens que van participar a l’últim Festival de la Infància de Barcelona.

Les exploracions fetes els passats dies 7, 9 i 13 han permès absorbir la llista d’espera que es va generar a la primera ronda del programa, a través de 121 noves visites i, alhora, han facilitat el seguiment dels nens diagnosticats d’algun problema ocular al febrer, amb 22 revisions de control. Aquest seguiment ha permès donar d’alta un nen perquè li ha millorat la hiperèmia (acumulació de sang a la conjuntiva), receptar ulleres a 3 nens per evolució de la patologia i mantenir 6 de les oclusions prescrites fa tres mesos. Aquest balanç posa de manifest la importància del seguiment d’alguns nens després de la primera revisió a fi de controlar-ne l’estat visual i de prevenir l’avenç o el desenvolupament de malalties oculars.

Pel que fa a nous diagnòstics, els problemes oculars amb més incidència han estat els defectes refractius, que representen el 65% de les patologies diagnosticades. Entre els problemes de refracció, el més freqüent és l’astigmatisme (dificultat en la visió de lluny i de prop), detectat en 12 casos, seguit per la miopia (dificultat d’enfocar la visió de lluny), amb 10 casos, la hipermetropia (dificultat d’enfocar la visió de prop), diagnosticada en 5 casos i l’anisometropia (diferència de graduació entre tots dos ulls), que s’ha detectat en 3 casos. En 12 nens s’ha diagnosticat més d’un problema refractiu.

Més enllà dels defectes refractius, cal destacar altres patologies oculars comunes a la infància, com ara l´ estrabisme o desviació ocular, detectat en 7 casos (16,28% del total de diagnòstics) i l´ambliopia o “ull gandul” (baixa visió d’un ull per manca d’ús), diagnosticada en 3 casos (6,97%). Les revisions també han servit per destapar patologies oculars menys freqüents, com la conjuntivitis (inflamació de la conjuntiva), la, ptosi palpebral (parpelles caigudes), el mol•lusc contagiós (malaltia cutània), la insuficiència de convergència (coordinació d’enfocament dels ulls en la visió de prop) i la desviació lateral associada.

Arran d’aquests resultats, s’han prescrit 23 ulleres (acompanyades en 3 casos d’un tractament d’oclusió), que muntarà i lliurarà de manera gratuïta l’associació Abre Sus Ojos, col•laboradora del projecte. A més, a 32 nens se’ls ha recomanat fer un seguiment ocular en un període de 6 mesos i a 22 més, d’1 any. Amb la voluntat de contribuir a la integració i al rendiment escolar dels nens de les zones més desfavorides, el programa impulsat per la Fundació IMO i l’Obra Social “la Caixa” farà una altra ronda de revisions oculars a la propera tardor per completar les 400 exploracions previstes aquest any.