Noves estratègies terapèutiques i criteris de control del pacient diabètic