Oftalmòlegs de l’IMO lideren el congrés anual d’especialistes en cirurgia implantorefractiva

Una de les principals conclusions de la reunió, que el maig va congregar un miler d’experts a Barcelona, ha estat la consolidació del làser de femtosegon com a “tècnica que ha vingut per quedar-se”

El Departament de Còrnia i Cirurgia Refractiva de l’IMO ha estat l’encarregat d’organitzar el 28 Congrés Anual de la SECOIR, la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-refractiva, que fa una reunió anual amb els especialistes espanyols en segment anterior dedicats principalment a la cirurgia refractiva i a la implantació de lents intraoculars.

En aquesta ocasió, el congrés es va fer del 15 al 18 de maig a Barcelona, presidit pel Dr. Daniel Elies, que amb els seus col•legues de l’IMO, el Dr. José Luis Güell i el Dr. Óscar Gris, va aconseguir reunir més de 850 oftalmòlegs, 150 optometristes i 150 ajudants d’infermeria d’ajuda a l’oftalmòleg per abordar les últimes novetats en l’especialitat. Durant la trobada es van presentar més de 100 vídeos i es van fer més de 800 presentacions, xerrades o conferències a partir d’un programa científic seleccionat pels oftalmòlegs de l’IMO i que va tenir una excel•lent acollida per part dels assistents.

El làser de femtosegon, una tecnologia “que ha vingut per quedar-se”

La principal conclusió del congrés d’enguany ha estat la consolidació del làser de femtosegon com a tècnica punta en cirurgia refractiva i de cataracta. Tot i que va aparèixer fa més d’un any, els experts l’han confirmat com a tractament electiu i li pronostiquen un llarg recorregut, ja que es tracta d’una tècnica que no para d’evolucionar i ho fa ràpidament.

Segons el Dr. Daniel Elies, “és una tecnologia que ve per quedar-se, ja que ha suposat un salt qualitatiu molt important, que encara pot donar molt més de si”. Els experts coincideixen que la gran aportació d’aquest làser és el seu caràcter reproduïble, perquè és capaç de repetir 100 cops el mateix procediment d’una manera exactament igual. A més, aquesta tècnica ofereix una gran seguretat i predictibilitat i presenta la possibilitat de fer múltiples procediments, com ara incisions, talls, fractures a diverses estructures corneals, fragmentació del nucli dur d’una cataracta…

Segons el Dr. Elies, “és una manera d’estandarditzar la cirurgia. Hi ha parts que fins ara les havíem de fer manualment, com una incisió amb un bisturí. Ni el millor cirurgià del món no és capaç de fer 100 cercles exactament iguals, en canvi, el femtosegon sí”. Tot i aquests avantatges, l’especialista de l’IMO recorda que es tracta d’un instrument i que “no hem de treure mèrit al programador: la tecnologia s’ha de dissenyar, programar i indicar de manera correcta”. Per això el president del Comitè Organitzador de SECOIR 2013 conclou que “aquesta robotització de la cirurgia farà que, si els cirurgians programem, indiquem i fem bé el procediment, ens acostem cada cop més al millor resultat final possible”.

Correcció de la presbícia amb lents intraoculars multifocals i en monovisió

Durant el Congrés, també s’ha abordat la correcció de la presbícia, per mitjà de dues estratègies principals: la implantació de lents intraoculars multifocals o el tractament en monovisió, és a dir, buscar que un ull enfoqui més de lluny i l’altre més de prop.

Implants intracorneals

En un altre grup d’indicacions destaquen els implants intracorneals, que són petits dispositius de 5,10 micres de gruix per 1 o 1,5mm de diàmetre, que van implantats a l’eix visual de la còrnia per modificar la curvatura o el poder diòptric i millorar la visió de prop. Segons els especialistes, els implants no compensen la presbícia total que pot tenir una persona de 65 anys i amb 3 diòptries, però sí que poden compensar el dèficit d’una persona de 45-50 anys que no ha desenvolupat totalment la presbícia i que pot tenir una diòptria o una i mitja.

Tractaments del queratocon i implants de còrnia lamel•lars

Un altre tema destacat al congrés de la SECOIR ha estat l’ús dels anells intracorneals i de l’encreuament cross linking per al tractament i la millora de diversos tipus de queratocon, i la importància creixent del trasplantament parcial de còrnia o cirurgia lamel•lar.

La Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-refractiva (SECOIR)

La Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-refractiva té més de 30 anys d’antiguitat i actualment és la segona societat espanyola més important en l’àmbit de l’oftalmologia. La SECOIR celebra un congrés anual que té lloc a diverses ciutats espanyoles. La candidatura de la ciutat i del comitè organitzador de cada trobada la trien per votació els membres de la societat, que a la darrera votació van confiar als doctors de l’Institut l’organització de la 28 edició del congrés. L’organització d’aquesta important reunió suposa escollir els oftalmòlegs nacionals o internacionals que són capdavanters i que poden aportar grans novetats o aspectes científicament molt rellevants i decidir el contingut de les ponències i agrupar-les per àrees temàtiques d’interès.