El pacient no intervingut: tractament i estabilitat a llarg termini