PanOptix

Especialitat

Còrnia, Cataracta i Cirurgia Refractiva..

Títol complet

Investigation of AcrySof® IQ PanOptix™ Presbyopia-Correcting Intraocular Lens (IOL) Model TFNT00.

Promotor

Alcon.

Data d’inici

Agost 2015

Data de finalització

Desembre 2017

Investigadors

Principal: Dr. Daniel Elies.