El programa Operació Visió de la Fundació IMO s’amplia per oferir atenció oftalmològica a nens en risc d’exclusió social

Càritas Catalunya i la Fundació IMO han acordat incloure en el programa Operació Visió controls oculars a nens de famílies sense recursos. Aquesta acció s’emmarca en el conveni de col•laboració signat l’any passat per totes dues entitats per impulsar aquest programa solidari.

Càritas Catalunya i la Fundació IMO han acordat incloure en el programa Operació Visió controls oculars a nens de famílies sense recursos. Aquesta acció s’emmarca en el conveni de col•laboració signat l’any passat per totes dues entitats per impulsar aquest programa solidari. La primera de les tres campanyes de revisions gratuïtes a la infància desfavorida, que tenen la mediació de la Fundació Catalana de l’Esplai, es durà a terme del 20 al 22 de maig a L’Hospitalet de Llobregat.

La Fundació IMO durà a terme enguany tres campanyes d’exploracions oftalmològiques gratuïtes a nens d’un esplai de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), a petició de Càritas Catalunya. Aquesta organització, amb la qual va signar un conveni el 2013 per posar en marxa Operació Visió (projecte que ofereix tractament gratuït a persones sense recursos i amb greus problemes oculars), ha traslladat a la Fundació IMO la necessitat de donar resposta a les mancances en salut ocular de la població infantil en risc d’exclusió social. Com a resposta a aquest requeriment, la Fundació IMO ha decidit ampliar el programa Operació Visió per incloure-hi controls oftalmològics als nens de famílies sense recursos. Aquests controls tindran lloc al Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet (L’Hospitalet de Llobregat), gràcies a la mediació de la Fundació Catalana de l’Esplai, que ha facilitat el contacte i les gestions amb el centre, on el percentatge de nens en situació de vulnerabilitat és especialment elevat. La primera d’aquestes tres campanyes de revisions tindrà lloc els dies 20, 21 i 22 de maig i s’hi preveu visitar més d’un centenar de nens.

L’IMO cobrirà, de manera gratuïta, tots els tractaments quirúrgics que es considerin necessaris arrran de les revisions

Càritas Catalunya cobrirà el cost de les ulleres que puguin necessitar alguns dels nens revisats dins del projecte, mentre que l’IMO s’encarregarà d’oferir de manera gratuïta tots els tractaments quirúrgics que puguin derivar-se d’aquestes revisions, a través d’Operació Visió. A més, l’Institut també posarà els mitjans humans i materials que calgui per fer els controls oftalmològics, tal com ja fa en el programa que du a terme en col•laboració amb l’Obra Social “la Caixa” per promoure el diagnòstic precoç de patologies oculars infantils en les zones més desfavorides de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Cáritas Catalunya Càritas Catalunya s’encarregarà de cobrir el cost de les ulleres que puguin necessitar els nens inclosos en les revisions, mentre que l’IMO farà gratuïtament els tractaments quirúrgics que faci falta

 

Gràcies a aquestes exploracions amb l’Obra Social “la Caixa”, s’han detectat problemes de visió no diagnosticats en un 22% del gairebé mig miler de nens revisats durant l’any passat, cosa que posa de manifest la importància d’oferir atenció oftalmològica als col•lectius més vulnerables, en els quals hi ha una menor cultura preventiva i una escassa consciència de la importància de cuidar la visió, sobretot entre els més petits, factors que se sumen a la manca de recursos.

El programa solidari Operació Visió

Operació Visió és un programa de cirurgia solidària impulsat per la Fundació IMO, l’Institut de Microcirurgia Ocular i Càritas Catalunya. Es tracta d’un ambiciós projecte de caràcter altruista que preveu donar resposta a casos extrems de persones amb serioses dificultats econòmiques i patologies oculars greus, com ara cataracta, glaucoma o malalties vítreoretinals. Així, Operació Visió pretén cobrir les necessitats de salut ocular i d’integració social d’aquelles persones que, tal com s’ha detectat en les revisions gratuïtes a població de risc fetes per la Fundació IMO, no poden recórrer a la sanitat privada i no sempre poden ser absorbides per la sanitat pública, cosa que implica una minva important de la visió i, per tant, de les seves possibilitats de revertir una situació tan adversa.

proyecto operación visión Un dels objectius del projecte Operació Visió és donar resposta a les necessitats de salut ocular de la població infantil en risc d’exclusió social

 

Ara, a més de tractament quirúrgic, el programa també inclou l’exploració oftalmològica a població infantil en risc d’exclusió social com a primer pas per prevenir problemes de visió típics de l’ull infantil (ambliopia o «ull gandul», estrabisme i defectes refractius, entre els més freqüents). L’objectiu és fomentar-ne la detecció i el tractament precoços, que són clau per millorar el pronòstic i garantir una bona base per a la salut ocular en l’edat adulta.