Projectes en curs

Projectes en curs
En l'àmbit de la recerca clínica, l'objectiu dels projectes que estan actualment en desenvolupament no és només el de millorar el pronòstic dels pacients amb determinades patologies, sinó oferir, per primera vegada, solució efectiva a malalties que avui no tenen tractament. Aquesta també és la meta final dels estudis genètics, que pretenen analitzar en profunditat gens ja coneguts, així com identificar nous gens relacionats amb distròfies de retina.
Investigación clínica

REALE

Avaluació de l'efectivitat de la injecció intravítria(IVT) d'aflibercept en la pràctica clínica en pacients sense tractament previ amb Degenaració Macular Associada a l'Edat Neovascular (DMAEn).

Investigación clínica

Holocore FUP

Eficàcia a llarg termini i seguiment després d'estudi del trasplantament de cèl·lules mare del limb per restaurar l'epiteli corneal en pacients amb insuficiència cel·lular limbar a causa de cremades oculars.

Investigación clínica

EDOF

Avaluacions clíniques sobre el rendiment clínic d'una lent intraocular fàquica.   

Investigación clínica

BST- Cordó umbilical

  Avaluació de l'eficàcia i seguretat del col·liri de sang del cordó umbilical en el tractament de la queratitis neurotròfica.

Investigación clínica

EFOS

Evaluació dels efectes del Fydrane® i dels midriàtics estàndard tòpics, així com els anestèsics a superfície ocular després d'una cirurgia de cataractes.  

Investigación clínica

MYOPRED

Influence of posterior vitreous detachment on retinal detachment after lens surgery in myopic eyes.

Investigación clínica

ENDOART

Prospective, feasibility study to evatuate the safety of the EndoArt for treatment of subjects suffering from corneal edema.

Investigación clínica

OMASPECT

Estudi d'extensió, obert i multicèntric per avaluar la seguretat i la tolerabilitat del lampalizumab a llarg termini en pacients amb atròfia geogràfica secundària a degeneració macular associada a l'edat que han finalitzat un estudi patrocinat per ROCHE.

Investigación clínica

Helix

A double-masekd study of SYL1001 in patients with moderate to dry eye disease (DED)

Investigación clínica

VIOLET

An open-label, randomized, active-controlled, parallel-group, Phase-3b study of the efficacy, safety, and tolerability of three different treatment regimens of 2 mg aflibercept administered by intravitreal injections to subjects with diabetic macular edema (DME)

Investigación básica

Seqüenciació massiva d'exomes per a la identificació de nous gens i variants responsables de distròfies de retina

La retinosi pigmentària, amb una prevalença d'1 de 4.000 persones i més d'un milió d'afectats a tot el món, és la distròfia de retina més freqüent.

Investigación básica

Identificació de nous gens de distròfies de retina i caracterització de les correlacions genotip-fenotip

Són una de les principals causes de ceguesa en l'adult i afecten aproximadament 1 de cada 3.000 persones.

Investigación básica

Anàlisi exhaustiva del gen ABCA4: caracterització de noves variants patogèniques

La gran majoria de pacients amb malaltia de Stargardt, així com la meitat dels casos recessius de distròfia de cons i bastons, presenten mutacions en el gen ABCA4.

Investigación clínica

Cedar

Seguretat i eficàcia d'Abicipar Pegol (AGN-150998) en pacients amb degeneració macular associada a l'edat neovascular.

Investigación clínica

PRGF-Endored

Assaig clínic aleatoritzat, de grups paral•lels, multicèntric i cec per a avaluadors, per avaluar l'eficàcia i la seguretat del col•liri PRGF-Endoret, en pacients amb queratitis neurotròfica en estadis 2, 3.

Investigación clínica

Atlantic

Estudi fase IV, aleatoritzat, doble cec, amb control simulat per a l'anàlisi de l'eficàcia, la seguretat i la tolerabilitat de la monoteràpia intravítria d'Aflibercept en comparació amb Aflibercept i teràpia fotodinàmica concomitant en pacients amb vasculopatia coroïdal polipodal.

Investigación clínica

Iris II

Compensació de la ceguesa amb Intelligent Retinal Implant System (IRIS V2) en pacients amb distròfies de retina.

Investigación clínica

Holocore

Eficàcia i seguretat del trasplantament de cèl•lules mare del limbe autòlogues cultivades (ACLSCT, en anglès) per a la restauració de l’epiteli corneal en pacients amb deficiència de cèl•lules mare del limbe.