Projectes en curs

Projectes en curs
En l'àmbit de la recerca clínica, l'objectiu dels projectes que estan actualment en desenvolupament no és només el de millorar el pronòstic dels pacients amb determinades patologies, sinó oferir, per primera vegada, solució efectiva a malalties que avui no tenen tractament. Aquesta també és la meta final dels estudis genètics, que pretenen analitzar en profunditat gens ja coneguts, així com identificar nous gens relacionats amb distròfies de retina.
Investigación básica

Cèl·lules IPS com a eina d'estudi i model per a implementar el sistema CRISPR-CAS en el tractament de les Distròfies de Retina

Després d'obtenir cèl·lules mare derivades de pacients afectes, els investigadors de Fundació IMO han començat a editar l'ADN amb CRISPR amb l'objectiu final de revertir la pèrdua de visió dels pacients afectes amb distròfies de retina.

Investigación clínica

XPLORE

Un estudi doble cec de fase III, de grups paral·lels i multicèntric per a comparar l'eficàcia i seguretat de Xlucano versus Lucentis en pacients amb degeneració macular neovascular relacionada amb l'edat.

Investigación clínica

Unison

Assaig clínic de seguiment post-comercialització de la gamma de lents intraoculars TECNIS Symfony plus Esteneu, Model ZHR00

Investigación clínica

Eyeberia

Estudi de 12 mesos, prospectiu, d'etiqueta oberta, de fase 4 per a avaluar l'eficàcia i seguretat de OZURDEX (implant intravitri de dexametasona) en el tractament de pacients que no han rebut tractament (d'acord amb la pràctica clínica estàndard) amb Edema Macular Diabètic.

Investigación clínica

Thealoz Duo

Avaluació dels símptomes de la malaltia de la superfície ocular i de la satisfacció dels pacients amb Thealoz Duo després de 84 dies de tractament diari.

Investigación clínica

IN-SIGHT

Avaluació de l'eficàcia i la seguretat del T4032 (bimatoprost no preservat 0,01%) versus Lumigan 0,01% en pacients amb hipertensió ocular o glacomatosos.

Investigación clínica

PANDA

Un assaig multicèntric, doble emmascarat, aleatoritzat i de rang de dosi per a avaluar l'eficàcia i seguretat de la injecció intravítrea de Conbercept en subjectes amb Degeneració Macular Neovascular Relacionada amb l'Edat.

Investigación clínica

GTSCOPE

Un estudi sobre la progressió de la malaltia en subjectes genèticament definits amb atròfia geogràfica secundària a la Degeneració Macular Relacionada amb l'Edat (DMAE).

Investigación clínica

Holocore FUP

Eficàcia a llarg termini i seguiment després d'estudi del trasplantament de cèl·lules mare del limb per restaurar l'epiteli corneal en pacients amb insuficiència cel·lular limbar a causa de cremades oculars.

Investigación clínica

BST- Cordó umbilical

  Avaluació de l'eficàcia i seguretat del col·liri de sang del cordó umbilical en el tractament de la queratitis neurotròfica.

Investigación clínica

MYOPRED

Influència del despreniment vitri posterior en el despreniment de retina després de la cirurgia de lents en ulls miops.

Investigación clínica

ENDOART

Estudi prospectiu de viabilitat per a avaluar la seguretat del EndoArt per al tractament de pacients amb edema corneal.

Investigación básica

Identificació de nous gens de distròfies de retina i caracterització de les correlacions genotip-fenotip

Són una de les principals causes de ceguesa en l'adult i afecten aproximadament 1 de cada 3.000 persones.

Investigación básica

Anàlisi exhaustiva del gen ABCA4: caracterització de noves variants patogèniques

La gran majoria de pacients amb malaltia de Stargardt, així com la meitat dels casos recessius de distròfia de cons i bastons, presenten mutacions en el gen ABCA4.

Investigación clínica

PRGF-Endoret

Assaig clínic aleatoritzat, de grups paral•lels, multicèntric i cec per a avaluadors, per avaluar l'eficàcia i la seguretat del col•liri PRGF-Endoret, en pacients amb queratitis neurotròfica en estadis 2, 3.

Investigación clínica

Holocore

Eficàcia i seguretat del trasplantament de cèl•lules mare del limbe autòlogues cultivades (ACLSCT, en anglès) per a la restauració de l’epiteli corneal en pacients amb deficiència de cèl•lules mare del limbe.