Protocol de cribratge oftalmològic infantil (1ª edició)

Patrons de normalitat i patologia

dimecres 14 juny 2017 - 15:00 h a 18:00 h

Instituto de Microcirugía Ocular

Detalle del auditorio de IMO

Novena edició d'aquesta iniciativa, impulsada per Fundació IMO des de 2010, per promoure la prevenció de la patologia ocular infantil a través de la col·laboració interdisciplinària.

Objectiu del curs

Els professionals dels centres d'atenció primària són amb freqüència el primer punt de contacte amb el pacient i, per tant, el seu paper és fonamental per a la detecció precoç de problemes visuals en els nens, que moltes vegades no donen símptomes i que acostumen a passar desapercebuts.

El propòsit d'aquest curs dirigit al personal d'infermeria pediàtrica dels CAP és donar eines per realitzar diagnòstics diferencials de manera senzilla i saber quan derivar a l'especialista i amb quin grau d'urgència, per reduir així l'alt percentatge de patologia oculta en la infància (al voltant del 22% segons dades de Fundació IMO). 

Organització del curs

La formació està impartida per la Dra. Ana Wert, especialista en oftalmologia pediàtrica de l'IMO, i té una durada total de 3 h. La primera part consta d'una sessió teòrica en la qual s'expliquen els protocols d'exploració oftalmològica i els valors de normalitat –posant èmfasi en l'ambliopia ("ull gandul") i l'estrabisme–, a la vegada que s'esquematitza la metodologia de treball per efectuar cribratges complets i eficients.

El segon bloc del curs és de caràcter pràctic i hi col·labora l'equip d'optometria per aplicar els coneixements adquirits i guanyar habilitat en la realització de les proves diagnòstiques més habituals. Aquestes proves també es recullen al llibre "La exploración oftalmológica en el niño", guia de referència editada per Fundació IMO que s'entrega als assistents a aquesta formació. 

Lloc

Instituto de Microcirugía Ocular

Josep María Lladó, 3
08035 Barcelona
Tel.: (+34) 934 000 700

Data

dimecres 14 juny 2017 - 15:00 h a 18:00 h

En coche

En cotxe

Coordenades navegador GPS:
41º 24’ 38” N – 02º 07’ 29” E

Sortida 7 de la Ronda de Dalt (costat muntanya). La clínica compta amb un aparcament de més de 200 places.

En bus

Amb autobús

  • Autobús 60: Rotonda de Bellesguard, parada 1540
  • Autobusos 60, 123, 196: Ronda de Dalt - Bellesguard, parada 0071