Spectri

Especialitat

Retina i Vitri.

Títol complet

Estudi de fase III multicèntric, randomitzat amb doble emmascarament, controlat per simulació, per avaluar l'eficàcia i la seguretat de Lampalizumab administrat en injecció intravítria a pacients amb atròfia geogràfica secundària a degeneració macular associada a l'edat.

Promotor

Roche Pharma.

Data d'inici

Setembre 2014

Data de finalització

Juny 2018

Investigadors

Principal: Dr. Rafael Navarro.