Transició a la canaloplàstia: com iniciar-se sense morir en l'intent