logotipo MIRArte de Fundación IMO Cat

MIRArte és el nom d'una nova iniciativa de la Fundació IMO que, sota el denominador comú de la creativitat, la sensibilitat i la inspiració, proposa una oferta de cultura amb causa per a tots els públics.

El nostre objectiu és ajudar a finançar els projectes d'investigació i acció social que desenvolupem a la fundació, a través d'una proposta de valor per a la societat. Creiem que, d'aquesta manera, podrem obtenir mirades felices d'anada i tornada (la dels pacients que es beneficien dels projectes de la Fundació IMO i la de la societat que contribueix a ells gaudint de l'oferta de MIRArte).