Acció social

Acció social
La línia estratègica preventiva de la Fundació IMO ha anat ampliant progressivament la seva activitat per donar resposta a les necessitats de salut ocular d'aquells col·lectius més desfavorits i en situació de vulnerabilitat social. Amb això, a més de promoure la importància de les revisions periòdiques, busca facilitar l'accés al diagnòstic i al tractament necessaris.