El 39% de les 161 persones revisades a l’imo amb motiu de la setmana mundial del glaucoma té la malaltia o està en zona de risc

Aquest percentatge, molt superior al 20% i al 34% del 2013 i el 2014 respectivament, posa de manifest la importància de les revisions per diagnosticar aquesta malaltia que avança "de manera silenciosa"

El 39% de les 161 persones revisades gratuïtament a la Unitat de Diagnòstic Precoç de l’IMO del 9 al 13 de març, dins de la campanya de prevenció impulsada per la Fundació IMO amb motiu de la Setmana Mundial del Glaucoma, hauria d'anar a l'oftalmòleg per sotmetre’s a tractament perquè té la patologia, fer-se més proves que confirmin la sospita de glaucoma, o bé passar controls periòdics de seguiment perquè presenta factors de risc.

Els controls de cribratge han permès diagnosticar 12 casos de glaucoma (7%) i 29 sospites de persones que podrien tenir la malaltia (18%), encara que necessitarien més proves per confirmar-ne el diagnòstic. Per la seva banda, 22 pacients (13%) són candidats a patir la patologia en un futur pels factors de risc que presenten, entre els quals destaca la hipertensió ocular, principal factor de risc del glaucoma, amb 14 casos. A més, tres de les persones revisades pateixen angle estret, dues presenten síndrome de dispersió pigmentària, dues, càmera anterior plana i una, miopia magna. Tots aquests són problemes oculars que augmenten el risc de patir glaucoma, principalment perquè amenacen amb l'obstrucció del sistema de drenatge de l'humor aquós i, en conseqüència, amb un augment de la pressió intraocular i un possible dany en el nervi òptic.

El cribado realizado por la Fundación IMO se cierra con 12 diagnósticos de glaucoma, 29 casos de sospecha y 22 pacientes con factores de riesgo, 14 de ellos por hipertensión ocular.

Aquests resultats són superiors als obtinguts en la mateixa campanya de l'any passat, amb un 34% de pacients amb glaucoma o en zona de risc, i estan molt per sobre de les xifres de 2013, en què un 20% dels diagnòstics van ser de sospita de glaucoma o van destapar factors de risc, mentre que només en un cas es va confirmar la malaltia. Aquestes dades posen de manifest l'elevat percentatge de persones que pateixen la patologia o són candidates a patir-la i no ho saben, ja que no provoca símptomes fins a fases molt avançades.

El glaucoma

El glaucoma és una malaltia que provoca un dany progressiu en el nervi òptic, la part de l'ull que envia les imatges al cervell. Com a conseqüència, el camp visual del pacient va disminuint de forma gradual sense oferir símptomes fins a estadis molt avançats, i pot arribar a provocar ceguesa si no es diagnostica a temps. Aquesta patologia, que afecta un milió de persones a Espanya, és la primera causa de ceguesa irreversible en el món, on prop de 70 milions de persones la pateixen, tot i que més de la meitat no ho saben. Aquí rau la importància de la prevenció, amb controls regulars a partir dels 40 anys, els quals cal que es facin més sovint a partir dels 60 o en cas de pertànyer a algun grup de risc.