Casos de patologia conjuntival: exploració d'annexos i via lacrimal