Caso clínico: Adaptación de lente de contacto escleral en paciente postoperado de queratoplastia e implante de lente intraocular tórica