Informació econòmica

Informació econòmica

Fundació IMO dedica tots els esforços necessaris a mantenir una política activa de transparència i a informar, de manera fiable, sobre l'origen i destinació dels recursos per a garantir el compliment dels fins fundacionals.

Origen d'ingressos 2012 - 2020

Detall Activitats Pròpies

Destí de despeses 2012 - 2020

Informes de comptes anuals

A continuació, trobaràs la relació de comptes anuals de Fundació IMO (en castellà):

Informe comptes anuals 2021
Informe comptes anuals 2020
Informe comptes anuals 2019*
Informe comptes anuals 2018
Informe comptes anuals 2017
Informe comptes anuals 2016
Informe comptes anuals 2015
Informe comptes anuals 2014
Informe comptes anuals 2013
Informe comptes anuals 2012
Informe comptes anuals 2011
Informe comptes anuals 2010

Resultats pendents d'auditoria a dia d'avui. Els documents es penjaran en aquesta mateixa pàgina web tan aviat com l'auditoria corresponent finalitzi.

Visita el nostre apartat de Compromís i Transparència per a llegir informació més detallada sobre la nostra gestió organitzativa, administrativa i econòmica.

Potser t'interessa