Investigació

Investigació
La recerca és la principal activitat de Fundació IMO. Mitjançant la suma de recerca bàsica i recerca clínica, i a través d'un model únic on genetistes i oftalmòlegs treballen de manera conjunta, busquem el progrés de l'oftalmologia per a trobar solució a patologies oculars per a les quals encara no existeix curació.

Investigar a l'IMO

L'IMO encapçala les últimes novetats i contribueix als principals estudis clínics del moment com a membre de l’EVICR (European Vision Institute Clinical Research Network). A més, el lideratge i l'afany innovador de l'Institut es materialitzen en una aposta única i pionera per la recerca traslacional, en la qual oftalmòlegs i genetistes treballen braç a braç per avançar més de pressa en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de patologies hereditàries de la visió.

Projectes en curs

En l'àmbit de la recerca clínica, l'objectiu dels projectes que estan actualment en desenvolupament no és només el de millorar el pronòstic dels pacients amb determinades patologies, sinó oferir, per primera vegada, solució efectiva a malalties que avui no tenen tractament. Aquesta també és la meta final dels estudis genètics, que pretenen analitzar en profunditat gens ja coneguts, així com identificar nous gens relacionats amb distròfies de retina.
Investigación básica

Anàlisi exhaustiva del gen ABCA4: caracterització de noves variants patogèniques

La gran majoria de pacients amb malaltia de Stargardt, així com la meitat dels casos recessius de distròfia de cons i bastons, presenten mutacions en el gen ABCA4.

Investigación clínica

MYOPRED

Influence of posterior vitreous detachment on retinal detachment after lens surgery in myopic eyes.

Investigación clínica

REALE

Avaluació de l'efectivitat de la injecció intravítria(IVT) d'aflibercept en la pràctica clínica en pacients sense tractament previ amb Degenaració Macular Associada a l'Edat Neovascular (DMAEn).

Històric de projectes

Els oftalmòlegs, optometristes i infermers especialitzats en fotografia ocular de l'IMO duen a terme múltiples assajos clínics multicèntrics a l'any, dels quals l'Institut moltes vegades és coordinador o principal centre referent a Espanya. Aquests estudis se sumen als projectes iniciats de manera precursora en el laboratori de genètica.
Investigación clínica

ATLANTIC

Estudio fase IV, aleatorizado, doble ciego, con control simulado para el análisis de la eficacia, seguridad y tolerabilidad de la monoterapia intrevitrea de aflibercept en comparación con aflibercept y terapia fotodinámica concomitante en pacientes con vasculopatia coroidea polipodal.