Investigació

Investigació
El gran repte de la Fundació IMO és unir la recerca clínica de l'Institut, després de dues dècades d'experiència i de la participació en nombrosos assajos clínics multicèntrics de referència, amb la recerca bàsica, orientada a aprofundir en el coneixement de les bases moleculars de certes malalties oculars amb base genètica.

Investigar a l'IMO

L'IMO encapçala les últimes novetats i contribueix als principals estudis clínics del moment com a membre de l’EVICR (European Vision Institute Clinical Research Network). A més, el lideratge i l'afany innovador de l'Institut es materialitzen en una aposta única i pionera per la recerca traslacional, en la qual oftalmòlegs i genetistes treballen braç a braç per avançar més de pressa en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de patologies hereditàries de la visió.

Projectes en curs

En l'àmbit de la recerca clínica, l'objectiu dels projectes que estan actualment en desenvolupament no és només el de millorar el pronòstic dels pacients amb determinades patologies, sinó oferir, per primera vegada, solució efectiva a malalties que avui no tenen tractament. Aquesta també és la meta final dels estudis genètics, que pretenen analitzar en profunditat gens ja coneguts, així com identificar nous gens relacionats amb distròfies de retina.
Investigación básica

Identificació de nous gens de distròfies de retina i caracterització de les correlacions genotip-fenotip

Són una de les principals causes de ceguesa en l'adult i afecten aproximadament 1 de cada 3.000 persones.

Investigación clínica

Atlantic

Estudi fase IV, aleatoritzat, doble cec, amb control simulat per a l'anàlisi de l'eficàcia, la seguretat i la tolerabilitat de la monoteràpia intravítria d'Aflibercept en comparació amb Aflibercept i teràpia fotodinàmica concomitant en pacients amb vasculopatia coroïdal polipodal.

Investigación clínica

Iris II

Compensació de la ceguesa amb Intelligent Retinal Implant System (IRIS V2) en pacients amb distròfies de retina.

Històric de projectes

Els oftalmòlegs, optometristes i infermers especialitzats en fotografia ocular de l'IMO duen a terme múltiples assajos clínics multicèntrics a l'any, dels quals l'Institut moltes vegades és coordinador o principal centre referent a Espanya. Aquests estudis se sumen als projectes iniciats de manera precursora en el laboratori de genètica.
Investigación clínica

Duoprost

Fase III: Valoració de l'eficàcia i la seguretat de la combinació fixa de gotes de Latanoprost sense preservar i Timolol 0.5% (T2347) versus Xalacom® en pacients amb hipertensió ocular o glaucoma