Projectes en curs

Projectes en curs
En aquesta pàgina trobaràs els projectes en curs que Fundació IMO està desenvolupant actualment.

En l'àmbit de la recerca clínica, l'objectiu dels projectes que estan actualment en desenvolupament no és només continuar millorant el pronòstic dels pacients amb determinades patologies, sinó oferir, per primera vegada, solució efectiva a malalties que avui no tenen tractament. Aquesta també és la meta final dels projectes de recerca bàsica, que pretenen analitzar en profunditat gens ja coneguts, així com identificar nous gens relacionats amb malalties oculars hereditàries.

 

 

Investigación clínica

HUMANeye

Xarxa de titani implantable per a combatre les deformacions patològiques de la còrnia.

Investigación básica

Identificació de noves variants genètiques responsables de la Síndrome de Stickler

La Síndrome de Stickler engloba diverses malalties genètiques que causen alteracions oculars i són difícils de diagnosticar. Per aquest motiu, l'objectiu d'aquesta recerca és identificar tots els gens involucrats en aquestes patologies per a agilitzar el procés de diagnòstic i tractament d'aquestes.

Investigación básica

Cèl·lules iPS com a eina d'estudi i model per a implementar el sistema CRISPR-Cas en el tractament de les Distròfies de Retina

L'objectiu final d'aquesta recerca és establir les bases per a l'aplicació de la teràpia cel·lular en el tractament de les distròfies de retina, mitjançant la implantació de cèl·lules sanes, obtingudes a partir de cèl·lules iPS, en els teixits afectats del pacient.

Investigación básica

Identificació de nous gens de distròfies de retina i caracterització de les correlacions genotip-fenotip

L'objectiu d'aquesta recerca és trobar nous gens les mutacions dels quals són causants de distròfies de retina, per a contribuir al coneixement i diagnòstic d'aquestes malalties.

Investigación básica

Anàlisi exhaustiva del gen ABCA4: caracterització de noves variants patogèniques

Un gran nombre de pacients amb distròfies de retina d’afectació macular, com la malaltia de Stargardt, presenten mutacions en el gen ABCA4, un gen de gran longitud i complexitat. L'objectiu d'aquesta recerca és estudiar aquest gen per a millorar el diagnòstic i tractament d'aquestes patologies.

Investigación clínica

KOWA

Estudi de fase II, doblement emmascarat, aleatoritzat, controlat amb placebo, de grups paral·lels, de 12 setmanes de durada, per a investigar la seguretat i eficàcia de les gotes oftàlmiques de Ripasudil (K-321) després de la descematorrexis en pacients amb distròfia corneal endotelial de Fuchs.

Investigación clínica

XPLORE

Un estudi doble cec de fase III, de grups paral·lels i multicèntric per a comparar l'eficàcia i seguretat de Xlucano versus Lucentis en pacients amb degeneració macular neovascular relacionada amb l'edat.

Investigación clínica

Eyeberia

Estudi de 12 mesos, prospectiu, d'etiqueta oberta, de fase 4 per a avaluar l'eficàcia i seguretat de OZURDEX (implant intravitri de dexametasona) en el tractament de pacients que no han rebut tractament (d'acord amb la pràctica clínica estàndard) amb Edema Macular Diabètic.

Investigación clínica

Thealoz Duo

Avaluació dels símptomes de la malaltia de la superfície ocular i de la satisfacció dels pacients amb Thealoz Duo després de 84 dies de tractament diari.

Investigación clínica

IN-SIGHT

Avaluació de l'eficàcia i la seguretat del T4032 (bimatoprost no preservat 0,01%) versus Lumigan 0,01% en pacients amb hipertensió ocular o glacomatosos.

Investigación clínica

PANDA

Un assaig multicèntric, doble emmascarat, aleatoritzat i de rang de dosi per a avaluar l'eficàcia i seguretat de la injecció intravítrea de Conbercept en subjectes amb Degeneració Macular Neovascular Relacionada amb l'Edat.

Investigación clínica

GTSCOPE

Un estudi sobre la progressió de la malaltia en subjectes genèticament definits amb atròfia geogràfica secundària a la Degeneració Macular Relacionada amb l'Edat (DMAE).

Investigación clínica

Holocore FUP

Eficàcia a llarg termini i seguiment després d'estudi del trasplantament de cèl·lules mare del limb per restaurar l'epiteli corneal en pacients amb insuficiència cel·lular limbar a causa de cremades oculars.

Investigación clínica

BST- Cordó umbilical

  Avaluació de l'eficàcia i seguretat del col·liri de sang del cordó umbilical en el tractament de la queratitis neurotròfica.

Investigación clínica

MYOPRED

Influència del despreniment vitri posterior en el despreniment de retina després de la cirurgia de lents en ulls miops.

Investigación clínica

ENDOART

Estudi prospectiu de viabilitat per a avaluar la seguretat del EndoArt per al tractament de pacients amb edema corneal.

Investigación clínica

PRGF-Endoret

Assaig clínic aleatoritzat, de grups paral•lels, multicèntric i cec per a avaluadors, per avaluar l'eficàcia i la seguretat del col•liri PRGF-Endoret, en pacients amb queratitis neurotròfica en estadis 2, 3.

Investigación clínica

Holocore

Eficàcia i seguretat del trasplantament de cèl•lules mare del limbe autòlogues cultivades (ACLSCT, en anglès) per a la restauració de l’epiteli corneal en pacients amb deficiència de cèl•lules mare del limbe.

Potser t'interessa