Atenció a les complicacions corneals associades a un mal ús de lents de contacte

Experts de l’IMO organitzen un curs de superfície ocular on aborden aquest tema i promouen un front comú amb metges de família, òptics, infermers i oftalmòlegs generals per prevenir lesions de la còrnia que poden arribar a ser greus.

Conclusiones #SegmentoAnterior 2018

La còrnia és una estructura transparent que actua com a escut protector de l'ull davant d’agents externs i que permet l'entrada de llum a l'ull. Pel fet d’estar en contacte directe amb l'exterior, és susceptible de presentar alteracions que, tot i que en molts casos són fàcilment identificables –vermellor, llagrimeig i, inclús, opacitat central o pèrdua visual–, no sempre mouen el pacient a anar a l'oftalmòleg, malgrat que poden ser urgents i afectar greument la visió. Per això, els professionals sanitaris, entre els quals hi ha òptics, metges de família, infermers i oftalmòlegs generals, tenen un paper rellevant a l'hora d'indicar la necessitat de visitar l'especialista. A aquest grup de professionals es dirigeix, per primera vegada, un curs especialitzat en el segment anterior de l'ull.

La iniciativa ha sorgit de l'equip de còrnia de l'Institut, format per la Dra. Miriam Barbany, el Dr. Daniel Elies, el Dr. Óscar Grisi Dra. Mercè Morral i coordinat pelDr. José Lluís Güell, amb l’objectiu de compartir casos pràctics amb 150 professionals, tots d'àmbits decisius en la cadena del diagnòstic precoç de lesions i malalties de la superfície ocular. Segons el Dr. Güell, "el nostre objectiu és conscienciar de la importància d'un diagnòstic precoç de la patologia corneal, a partir d'una col·laboració interdisciplinar dels diferents especialistes en contacte amb el pacient".

En moltes ocasions, aquests professionals són els primers que poden detectar malalties oculars en fases precoces, com l'ull sec, la conjuntivitis al·lèrgica o processos infecciosos, i que poden derivar a l'oftalmòleg especialitzat per prevenir unes conseqüències que poden arribar a ser greus. Això passa amb algunes complicacions associades a l'ús de lents de contacte, sobre les quals tracten una part dels casos que es presenten avui en el curs. Entre aquestes complicacions destaquen la conjuntivitis papil·lar gegant (procés inflamatori no infecciós), la sequedat ocular o altres de més greus com les infeccions o la hipòxia crònica (falta d'oxigen), que pot provocar la mort de les cèl·lules mare de la còrnia, encarregades de la seva regeneració contínua, i que pot requerir un trasplantament de limbe o de cèl·lules mare corneals.

Consells d’ús i manteniment

Segons els especialistes, les infeccions corneals per lents de contacte són potencialment molt severes, com és el cas de la queratitis, i poden tenir seqüeles importants sobre la visió i, fins i tot, fer necessari un trasplantament de còrnia. Es calcula que les infeccions són 5 vegades més freqüents en usuaris de lents de contacte d'hidrogel toves d'ús prolongat que en les d'ús diari i solen associar-se a una mala higiene o a un ús no responsable.

El paper dels òptics i d’altres agents de salut és fonamental tant en la detecció precoç d'aquests problemes que requereixen atenció urgent com en l'educació al portador de lents de contacte, al qual cal desaconsellar utilitzar-les massa hores al dia o per dormir i portar-les posades a la platja o a la piscina, a més d’animar-lo a establir rutines adequades d'higiene i de manteniment. Així mateix, "l'usuari de lents de contacte ha de saber que si experimenta dolor ocular o pèrdua de visió o bé percep una taca a la còrnia, ha d'acudir immediatament a un oftalmòleg especialitzat", adverteixen els organitzadors del curs.

problemas en la córnea por lentes de contacto

Un ús o un manteniment inadequats de les lents de contacte poden provocar problemes corneals potencialment severs, en els quals la detecció precoç és clau.

Risc d’infecció

Segons un recent estudi que va analitzar el risc d'infecció per l'ús crònic de lents de contacte, aquest risc és 10 vegades superior que l'associat a cirurgia refractiva LASIK, solució altament segura i eficaç –en absència de contraindicacions i executada de manera correcta– per millorar la qualitat de vida del pacient amb miopia, hipermetropia i/o astigmatisme.