Els escolars en risc d’exclusió de Badalona continuen registrant una alta prevalença de problemes oculars

El programa de salut ocular en la infantesa desfavorida, impulsat per la Fundació IMO i l’Obra Social “la Caixa”, torna a Badalona per fer seguiment dels alumnes diagnosticats el 2013 i intensificar la tasca de conscienciació entre els familiars.
El programa de salut ocular en la infantesa desfavorida, impulsat per la Fundació IMO i l’Obra Social “la Caixa”, torna a Badalona per fer seguiment dels alumnes diagnosticats el 2013 i intensificar la tasca de conscienciació entre els familiars.

La setmana passada la Fundació IMO i l’ Obra Social “la Caixa” van fer nous controls oculars gratuïts a 103 nens de Badalona entre revisions de seguiment (76 escolars) i noves visites (27). Es tracta de la segona campanya de revisions que es du a terme enguany dins del programa de salut ocular en la infantesa desfavorida de l’àrea metropolitana de Barcelona, que totes dues entitats van posar en marxa el 2013 gràcies a un conveni de col•laboració que han renovat el 2014.

Després d’una primera ronda d’exploracions a l’abril al CEIP Cervantes de Ciutat Vella, la segona campanya d’enguany ha tingut lloc a l’escola Josep Boada de Badalona, on el 2013 ja es van fer dues rondes de revisions en les quals es va detectar un 24% de patologia no diagnosticada. Fer les revisions a la mateixa escola ha permès fer un seguiment dels nens als quals es va detectar alguna deficiència visual.

La meitat dels nens amb patologia detectada l’any passat requereix canvis en el tractament i el 66% dels revisats per primera vegada en aquesta campanya presenta patologia

En aquest sentit, s’han dut a terme revisions de seguiment a 76 alumnes, 39 dels quals (51%) han requerit iniciar un tractament o bé modificar el que se’ls va indicar fa uns mesos, principalment per canvis de graduació que en alguns casos responen a l’evolució normal de l’ull infantil, però que en d’altres s’expliquen per un seguiment escàs o nul, per part de les famílies, del tractament indicat l’any passat.

Sobre aquesta qüestió, la Dra. Ana Wert, especialista en oftalmologia pediàtrica de l’IMO, opina que “un dels principals fruits de la campanya és que, com que tornem a zones on ja vam actuar l’any passat, anem guanyant-nos la confiança d’algunes famílies que, d’entrada, es resisteixen a sotmetre els seus fills a revisions i/o a tractaments, com és el cas de dos germans que aquesta vegada hem pogut revisar després que l’any passat els pares no ens donessin el consentiment per fer-los la dilatació de pupil•la necessària per a l’exploració”.

No es tracta únicament de detectar precoçment qualsevol problema de visió en edats primerenques; també resulta bàsic insistir als pares sobre la necessitat de ser actius en el tractament dels problemes oculars dels nens.

L’especialista afegeix: “Igualment, el fet de tornar a col•legis on ja ens coneixen ens permet continuar treballant per conscienciar algunes famílies de la importància d’un bon seguiment dels tractaments indicats. A poc a poc, sembla que el missatge de la necessitat de ser actius i rigorosos en la prevenció i el tractament dels problemes oculars infantils va calant, però no és gens fàcil en determinats cercles en els quals hi ha una escassa o nul•la cultura sanitària que, en alguns casos, arriba fins i tot al rebuig de tota mesura de prevenció o tot tractament”.

Entre els nens revisats de nou i que han requerit actuació en aquesta campanya, s’han prescrit 23 casos de canvi de graduació i consegüent canvi de lents, 13 noves oclusions amb pegat i dos tractaments amb col•liris. I s’ha derivat un cas a l’IMO per fer una revisió amb més profunditat.

D’aquests escolars, el 27% té hipermetropia, el 19% miopia, el 18% anisometropia (diferència significativa de graduació entre els dos ulls), l’11% astigmatisme i el 6% ambliopia o ull gandul.

La tasca dels pediatres i de les infermeres de pediatria com a primer esglaó de la cadena de la salut ocular infantil té una gran importància

Pel que fa a les noves visites, el 80% de les quals correspon a nens derivats directament des de centres d’atenció primària de la zona, a més de la meitat (66% dels 27 revisats) se’ls ha detectat alguna patologia no diagnosticada. Hi destaquen els problemes de refracció (13 casos), però també hi ha dos casos d’ estrabisme (desviació ocular), dos de queratitis (infecció corneal), dos de nistagme (moviment constant i involuntari dels ulls) i un d´ ambliopia.

Tot i que la mostra de primeres revisions és petita en aquest cas (una trentena d’escolars), el percentatge de patologia oculta detectat és el més alt registrat fins ara dins del programa de salut ocular en la infantesa desfavorida de la Fundació IMO i l’Obra Social “La Caixa”.

Això respon, en gran part, a la bona feina duta a terme en atenció primària, des d’on la majoria de nens han estat derivats a aquestes revisions. “El cribatge previ als CAP ha estat molt bo i ha demostrat la importància de la feina dels pediatres i de les infermeres de pediatria com a primer esglaó de la cadena de la salut ocular infantil”, segons la Dra. Ana Wert.

Gràcies a la feina de cribatge feta prèviament als CAP, el percentatge de patologia oculta detectat en aquesta tanda de revisions és el més alt dels registrats fins ara dins del programa.

Com a resultat de les patologies diagnosticades en aquestes primeres revisions, s’han prescrit sis ulleres, dos tractaments amb col•liris i una oclusió. A més, tres nens més han estat derivats a l’IMO per fer-los un examen en profunditat i a dos més els faran cirurgies d’estrabisme.

És la primera vegada que algun dels escolars revisats al programa de salut ocular en la infantesa desfavorida que va començar l’any passat requereix tractament quirúrgic, ja que fins ara tots els tractaments havien estat mèdics i òptics (bàsicament col•liris, ulleres i pegats). Igual que les revisions, les ulleres i els col•liris, també les cirurgies es faran de manera totalment gratuïta.