Hipotonia tardana: resolució de butllofes problemàtiques