Noves tècniques de cirurgia corneal

L’IMO, líder en trasplantaments de còrnia, aposta també per estratègies alternatives com el trasplantament selectiu d’algunes capes de la còrnia o per nous tractaments quirúrgics com la cirurgia lamel•lar o la utilització de les cèl•lules mare en alguns casos

La còrnia és l’estructura semi-hemisfèrica i transparent localitzada al front de l’ull que permet el pas de la llum i protegeix les estructures intraoculars. Té importants propietats òptiques de refracció, ja que representa prop de 2/3 de la capacitat total d’enfocament de l’ull (44 diòptries, aproximadament).

Qualsevol alteració en la regularitat, la transparència o el gruix de la còrnia pot posar-ne en perill el paper protector i refractiu i afectar la visió, de vegades de manera severa. Els darrers anys s’han fet grans avenços per tractar de manera localitzada els problemes de les diverses parts de la còrnia. Tècniques de trasplantament selectiu, cèl•lules mare i còrnia artificial ofereixen solucions que complementen el trasplantament de còrnia tradicional.

Trasplantament de còrnia

El trasplantament de còrnia és el trasplantament de teixit més practicat arreu del món. El procediment consisteix a reemplaçar el teixit corneal opac o malalt per teixit sa, obtingut d’un donant traspassat. És indicat per a casos de patologia corneal congènita (distròfies corneals hereditàries), degenerativa (queratocon, queratoglobus, èctasis secundaris), infecciosa (queratitis intersticial per virus com herpes, bacteris, fongs o protozous) o en traumatismes. En general, és una cirurgia de bon pronòstic, però comporta un risc de rebuig o de fracàs final de l’implant, en el qual incideixen el sistema immunològic de cada pacient, una tècnica quirúrgica inadequada o una mala cura postoperatòria per part del pacient (repòs, medicació...), entre d’altres factors.

Tradicionalment, quan es patia una lesió a qualsevol capa de la còrnia, es trasplantava tota la còrnia. Actualment, en pacients que només tenen afectada una capa de la còrnia, els avenços i les noves tècniques permeten trasplantar només l’estructura danyada (cirurgia lamel•lar), segons els especialistes en còrnia i segment anterior de l’Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona (IMO).

La còrnia consta de diverses capes: l’epiteli, l’estroma i l’endoteli. L’epiteli és la capa més superficial que recobreix la còrnia i posseeix un gran poder regeneratiu; l’estroma representa el 90% del gruix corneal i està compost per teixit connectiu; i l’endoteli és la capa posterior i és extremament fina.

Cirurgia lamel•lar

Els darrers anys, les tècniques de cirurgia lamel•lar han evolucionat molt amb la introducció de noves tecnologies, en especial dels diversos tipus de làser, com el femtosegon aplicat a l’oftalmologia, un làser sòlid per tallar el teixit corneal de manera absolutament precisa.

L’avantatge de les tècniques de reemplaçament parcial de còrnia, que cada vegada són més sofisticades, és que l’adaptació del teixit és més simple i es redueix el risc de rebuig immunològic. A més, es tracta d’una opció menys agressiva. En alguns casos, el teixit que es trasplanta s’introdueix per una incisió menor a l’ull, cosa que repercuteix en més comoditat per al pacient, més resistència del globus ocular i una reducció important del període de recuperació de la visió.

Els pacients amb lesions que afecten diverses capes de la còrnia en continuen necessitant un trasplantament complet, una tècnica que es continua emprant molt i amb bons resultats.

Cèl•lules mare

En alguns casos, el que necessita un trasplantament és un teixit adjacent a la còrnia anomenat limbe, que és on es localitzen les cèl•lules mare que originen les cèl•lules de l’epiteli. Hi ha un seguit de factors, congènits o adquirits, que poden lesionar greument el limbe, i per tant aquesta població de cèl•lules mare, i provocar el que es coneix com a síndrome d’insuficiència límbica. Entre les causes més freqüents hi ha algunes malalties congènites, l’abús de lents de contacte en pacients predisposats, múltiples cirurgies en aquesta zona i cremades oculars per productes químics.

Quan es produeix una lesió irreversible de les cèl•lules mare del limbe, l’única possibilitat és trasplantar aquestes cèl•lules. L’IMO treballa amb dues opcions en funció del pacient: trasplantament de limbe de donant viu o cadàver (total o parcial) o trasplantament de cèl•lules mare del limbe, expandides al laboratori, del mateix pacient o d’un familiar immunocompatible.