El programa Operació Visió torna a L'Hospitalet per revisar nens en risc d'exclusió social

La Fundació IMO realitzarà, juntament amb Càritas Catalunya i Fundesplai, noves exploracions oculars gratuïtes a la infància desfavorida en la tercera campanya del programa, els dies 11 i 12 de març

La Fundación IMO durà a terme, en col•laboració amb Càritas Catalunya i Fundesplai, la tercera ronda de revisions oculars gratuïtes a població pediàtrica en risc d'exclusió social del programa Operación Visión. Aquestes exploracions, que tindran lloc al Club d'Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) els dies 11 i 12 de març, permetran revisar per primera vegada una cinquantena de nens i realitzar 22 controls de seguiment.

L'objectiu d'Operació Visió, que va començar el 2013 com un programa de cirurgia solidària i que el 2014 es va ampliar incorporant també controls oftalmològics a nens en situació de vulnerabilitat, és promoure la detecció i el tractament precoç de patologies oculars en la infància. Atès que la visió es troba en procés de desenvolupament durant els primers 10 anys de vida, les exploracions periòdiques en aquesta etapa són fonamentals. Per aquest motiu el programa impulsat per la Fundació IMO atorga especial importància al control dels nens que van presentar patologia o dificultats visuals en les campanyes anteriors, realitzades en el mateix centre de L'Hospitalet per facilitar aquest seguiment.

Les exploracions oftalmològiques periòdiques durant els primers 10 anys de vida són fonamentals; per això la Fundació IMO ha ampliat l’objectiu del programa Operació Visió incorporant controls oftalmològics a nens en situació de vulnerabilitat.

Concretament, un 32% dels pacients pediàtrics visitats per primera vegada a l'octubre va ser diagnosticat d'algun problema ocular (majoritàriament defectes refractius). Aquest percentatge és similar al 30% obtingut en les revisions que la Fundació IMO va dur a terme l'any passat entre 200 nens, dins del Programa de salut ocular en la infància desfavorida, que impulsa des del 2013 amb l'Obra Social "la Caixa". No obstant això, es tracta d'una xifra molt superior a la mitjana del 13.5% segons dades de la Fundació, la qual cosa posa de manifest la necessitat de continuar incidint en la salut ocular dels col•lectius més desfavorits.

A la manca de recursos se suma, molt sovint, una menor cultura preventiva, tot i que "la nostra experiència ens diu que el missatge de ser actius sembla que va calant entre les famílies i l'adhesió al tractament és cada vegada més positiva", explica la Dra. Ana Wert, especialista del Departament d'Oftalmologia Pediàtrica de l'IMO. En aquest sentit, el programa Operació Visió també contempla la prescripció i el lliurament d'ulleres a aquells nens que ho requereixin, així com el tractament mèdic o quirúrgic oportú i la realització de més proves per confirmar el diagnòstic a l'Institut de Microcirurgia Ocular.