Seqüenciació massiva d'exomes per a la identificació de nous gens i variants responsables de distròfies de retina

Seqüenciació massiva d'exomes per a la identificació de nous gens i variants responsables de distròfies de retina

Directors

Dr. Borja Corcóstegui (IMO) i Dr. Manel Esteller (IDIBELL).

Investigadors

Dra. Esther Pomares i Dr. Víctor Abad (Departament de Genètica), Dra. Anniken Burés i Dr. Rafael Navarro (Departament de Retina i Vitri) i Dra. María Berdasco i Dr. Holger Heyn (Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer, PEBC, de l’IDIBELL).

Descripció del projecte

La retinosi pigmentària, amb una prevalença d'1 de 4.000 persones i més d'un milió d'afectats a tot el món, és la distròfia de retina més freqüent. Aquestes malalties són neurodegeneratives i estan causades per la mort dels fotoreceptors i de les cèl·lules de l'epiteli pigmentari de la retina. En l’aspecte molecular, es caracteritzen per ser extremadament heterogènies, amb més de 200 gens responsables pels quals s'han descrit diferents patrons d'herència mendeliana. En la retinosi pigmentària, el llistat de gens candidats s'eleva a més 60 i, no obstant això, cadascun d'ells explica només un percentatge de casos molt baix, ja que no n'existeixen de majoritaris, ni mutacions prevalents. Com a conseqüència, s'estima que entre el 30 i el 40% dels casos de famílies afectes de distròfies de retina estan causats per gens encara no identificats.

La determinació de nous candidats responsables de distròfies de retina (gens DR) permetrà una millor definició d'aquestes malalties i un coneixement més complet de totes les vies metabòliques implicades. Però per estudiar les causes moleculars d'aquestes patologies extremadament complexes des del punt de vista genètic, les metodologies d'anàlisi convencionals han quedat obsoletes. En aquest context, en l'última dècada s'han desenvolupat nombroses tecnologies de genotipat a gran escala i de seqüenciació massiva que han incrementat considerablement les possibilitats diagnòstiques de la retinosi pigmentària i, en general, de les distròfies de retina.

Ambiciosa aliança amb l'IDIBELL

L'objectiu principal d'aquest projecte, desenvolupat de manera coordinada entre la Fundació IMO i el Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC) de l'IDIBELL, és la identificació i la caracterització funcional de nous gens DR mitjançant la seqüenciació massiva d’exomes (regions codificants de l'ADN). A partir de les dades obtingudes, s'espera poder definir noves variants i gens responsables de distròfies de retina i, així, contribuir a més i millor coneixement de les bases moleculars d'aquestes patologies, la qual cosa és essencial per al disseny de les imminents teràpies gèniques.

Data de finalització

2018

Potser t'interessa